Odwiedza nas 370 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Uwaga! Zmienił się dzień dyżuru telefonicznego z zakresu poradnictwa psychologicznego!

Psycholog Fundacji SYNAPSIS Katarzyna Wróbel zaprasza do rozmów w piątki w godz. 9.00-13.00 pod numerem 22 825 86 33 wew. 109.

W piątek 21 czerwca 2019 r. – wyjątkowo brak dyżuru.

Zakres pomocy:

 • wsparcie psychologiczne osób z autyzmem i zespołem Aspergera, a także ich rodziców i opiekunów,
 • konsultacje z zakresu metod terapii stosowanych w pracy z osobami ze spektrum autyzmu,
 • wsparcie w nabywaniu kompetencji społecznych i pracy nad osiąganiem samodzielności.

Dyżur diagnostyczny (zapisy i informacje dotyczące diagnozy dorosłych osób w kierunku ASD) pełnią pod numerem telefonu 505 696 388:

 • Joanna Burgiełł – wtorki, 12.00-14.00
 • Katarzyna Wróbel – piątki, 9.00-13.00

 

W dniach 27-29.05.2019 r. w Amsterdamie odbyła się międzynarodowa 13. Konferencja Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, poświęcona aktualnej sytuacji realizacji zatrudnienia wspomaganego w Europie i na świecie, zorganizowana w 25. rocznicę działalności EUSE (ang. The European Union of Supported Employment). Wzięło w niej udzial ponad 600 uczestników, w tym z Polski.

To najważniejsze wydarzenie dla środowisk związanych z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością z krajów Europy i świata, które realizują usługi zatrudnienia wspomaganego.

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Instytutu Wolności po raz pierwszy mogli w nim uczestniczyć przedstawiciele Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego, wymieniając się doświadczeniami z międzynarodowymi ekspertami z całego świata w zakresie realizacji zatrudnienia wspomaganego, jego rozwoju i przemian; dzieląc się dobrymi praktykami i zapoznając z innowacyjnymi rozwiązaniami, zapewniającymi osobom z niepełnosprawnością warunki do samodzielnego i niezależnego życia, w tym podjęcia pracy na wybranym przez siebie stanowisku.

Przewodnim tematem konferencji była transakcja na rzecz zatrudnienia wspomaganego w Europie, której celem jest zwiększenie możliwości na rynku pracy osobom z niepełnosprawnością dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i najlepszym praktykom.

Główne obszary tematyczne konferencji skupiały się wokół tworzenia polityk oraz nowych rozwiązań w zakresie zatrudnienia wspomaganego, dostarczania wsparcia jakościowego z pytaniem, czy i gdzie ono działa. Ważnym punktem w programie było przedstawienie dobrych praktyk  w zakresie tranzycji - planowania kariery już na etapie edukacji na drodze do zatrudnienia. Bardzo ważnym obszarem tematycznym były także możliwości wykorzystania nowych technologii w zatrudnieniu wspomaganym.

Fundacja SYNAPSIS jest członkiem Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego. 

 

Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji SYNAPSIS zatrudni nauczyciela/ terapeutę.

Wymagania:

- ukończone studia z zakresu psychologii lub pedagogiki specjalnej

Mile widziane:

- studia podyplomowe z zakresu edukacji osób ze spektrum autyzmu,

- doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z ASD i/lub z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną,

- dodatkowe kursy i szkolenia z pracy z dzieckiem z autyzmem.

Do zakresu obowiązków należeć będzie:

- prowadzenie zajęć terapeutycznych,

- planowanie procesu edukacyjnego dla podopiecznych placówki,

- prowadzenie dokumentacji,

- współpraca z rodzicami,

- współpraca z innymi specjalistami.

Oferujemy pracę w młodym, zgranym i bardzo zaangażowanym zespole, ofertę szkoleń Fundacji SYNAPSIS, umowę o pracę. Przedszkole umożliwia rozwój osobisty i zawodowy oraz możliwości wdrażania nowych rozwiązań w pracy z dzieckiem z ASD.

CV prosimy kierować na adres: przedszkole@synapsis.org.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać: Rekrutacja - nauczyciel

Prosimy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm).

Zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu "Zatrudnienie wspomagane w praktyce - szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy (edycja II)".

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie "MY DLA INNYCH" oraz Polską Federację Zatrudnienia Wspomaganego, a współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji: 01.03. - 31.12.2019 r.

Szkolenia będą organizowane w pięciu ośrodkach: Białymstoku, Głogowie, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. 

O udział w szkoleniu mogą się ubiegać:

 • kandydaci na trenerów pracy,
 • osoby już realizujące zadania trenera pracy (trenerzy pracy, psychologowie, doradcy zawodowi i inni specjaliści), które posiadają doświadczenie w pracy na tym stanowisku, ale nie dłuższe niż 2 lata, i dotychczas nie uczestniczyły w tak kompleksowym szkoleniu.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania są dostępne na stronie http://pfzw.pl/2019/04/10/zaproszenie-na-szkolenia/#more-1431

 

Informujemy, że zmienia się dzień dyżuru psyscholog Fundacji SYNAPSIS, która udziela porad i konsultacji osobom ze spektrum autyzmu oraz rodzicom. 

Poradnictwo psychologiczne:

Psycholog Katarzyna Wróbel 

piątki w godz. 9.00-13.00

dyżur telefoniczny pod numerem: 22 825 86 33 wew. 109

 

Zakres pomocy:

 • wsparcie psychologiczne rodziców i opiekunów,
 • wsparcie psychologiczne osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • konsultacje z zakresu metod terapii stosowanych w pracy z osobami ze spektrum autyzmu,
 • konsultacje z zakresu radzenia sobie w sytuacji kryzysu,
 • wsparcie w nabywaniu kompetencji społecznych i pracy nad osiąganiem samodzielności.

 

 

 
Zapraszamy osoby z ASD, które ukończyły 16 lat i posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, na terapię indywidualną w Fundacji SYNAPSIS. 
 
Nasz psycholog oferuje wsparcie młodzieży i dorosłym osobom z autyzmem w:
- nabywaniu nowych kompetencji,
- usprawnianiu funkcji poznawczych,
- budowaniu własnej tożsamości,
- przechodzeniu przez kolejne fazy rozwojowe,
- dążeniu do rozwoju.
 
Psycholog przyjmuje w środy i czwartki między 9:00 a 15:00.
 
Zachęcamy do zapisywania się pod adresem mailowym: k.wrobel@synapsis.org.pl
 

Szanowni Państwo,

Autism-Europe jest międzynarodową organizacją działającą na rzecz realizacji praw osób z autyzmem i ich rodzin w Europie. Członkami tej federacji jest 90 organizacji pozarządowych z 38 krajów, w tym z Polski.

W tym roku wspólnie upowszechniamy hasło "Nowa Dynamika dla Autyzmu" w celu podniesienia świadomości społeczeństw w całej Europie na temat szczególnych wyzwań, przed jakimi stają osoby z niepełnosprawnością z powodu autyzmu oraz ich rodziny. Więcej informacji pod linkiem “A New Dynamic for Autism”.

Z tego względu opracowany wspólnie Manifest kierujemy do Państwa, kandydatów do Europarlamentu w Eurowyborach 2019, który podkreśla priorytety istotne dla osób z autyzmem w całej Europie. Więcej informacji pod linkiem: Manifesto addressed to candidates

Jeżeli popierają Państwo nasze postulaty, prosimy o rozważenie przyłączenia się do innych kandydatów i podpisanie deklaracji współpracy na rzecz realizacji praw osób z autyzmem w czasie przyszłej kadencji Europarlamentu.

Zwracamy się również z prośbą o odesłanie podpisanej deklaracji do organizacji Autism-Europe (communication@autismeurope.org) i/lub do Fundacji SYNAPSIS w Polsce (fundacja@synapsis.org.pl) w celu nagłośnienia Państwa wsparcia dla środowiska osób z autyzmem jeszcze przed wyborami.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Deklaracja 

2. Założenia Manifestu 

Fundacja SYNAPSIS zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert w ramach projektu pt. „Multimodalny system do funkcjonalnej diagnostyki i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, którego przedmiotem jest:

1. Wydruk publikacji pt: „Multimodalny system do funkcjonalnej diagnostyki i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” – raport z badań w terminie do 27 maja 2019 roku.

2. Specyfikacja techniczna wydruku:

 • format B5; pion
 • papier środka: 135 g kreda mat
 • objętość ok. 100 stron środka + 4 strony okładki
 • okładka miękka, jednostronnie kolorowa (przód i tył, a w środku biała) – papier 300 g
 • folia mat na okładce, jednostronnie
 • oprawa szyto-klejona
 • CMYK 4+4
 • nakład: 200 egzemplarzy

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: a.oblakowska@synapsis.org.pl do dnia 22.05.2019 do godziny 10.30.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenia

Załącznik nr 3 - Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPMA/SYNAPSIS/2019

Fundacja SYNAPSIS zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert w ramach projektu pt. „Multimodalny system do funkcjonalnej diagnostyki i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, którego przedmiotem jest:

1.  Skład, opracowanie graficzne (w tym projekt okładki) oraz przygotowanie do druku publikacji pt: „Multimodalny system do funkcjonalnej diagnostyki i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” – raport z badań do 22 maja 2019 roku (termin oddania do druku). 
2.  Specyfikacja: format B5, papier do środka, orientacyjna liczba stron w Wordzie wraz z okładką 80-100, w tym 9 zdjęć w kolorze.
 
Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: a.oblakowska@synapsis.org.pl do dnia 16.05.2019 do godziny 10.30.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenia

Załącznik nr 3 - Zapytanie ofertowe

 

 

 

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do zgłaszania się na zajęcia terapeutyczne grupowe i indywidualne dla młodzieży od 16 r.ż. i dorosłych z ASD.

 • zajęcia w małych grupach
 • prowadzone przez doświadczonych psychologów
 • nieodpłatne - realizowane w ramach projektu PFRON
 • konieczne orzeczenie o niepełnosprawności

Liczba miejsc ograniczona. 

Zgłoszenia na e-mail: k.wrobel@synapsis.org.pl 

 
Fundacja SYNAPSIS będzie kontynuować bezpłatne poradnictwo dla osób z autyzmem i ich rodziców w ramach projektu „Z autyzmem przez życie-poradnictwo i rehabilitacja osób z autyzmem w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS”, współfinansowanego przez PFRON. 
Oto nowe terminy naszych dyżurów:
 
Poradnictwo i informacja społeczno-prawna oraz interwencje:
 
Prawniczka Izabella Zielińska
 
we wtorki w godz. 12.00-14.00 pod numerem: 695 620 101
w środy w godzinach 12.00-15.00 pod numerem: 22 825 86 33 wew. 101 oraz 22 825 01 34.

Zakres pomocy: uprawnienia w systemach edukacji, zdrowia, rehabilitacji, zatrudnienia; prawa administracyjnego (decyzje, odwołania etc.), cywilnego, karnego (problemy z prawem wynikające z niepełnosprawności – np. osoby z autyzmem nakłonione do kradzieży), spadkowego, podatkowego (np. ulgi, 1 %), informacji dot. aktualnych zmian w prawie.

Poradnictwo psychologiczne:

Psycholog Katarzyna Wróbel

w piątki w godz. 9.00-13.00

dyżur telefoniczny pod numerem 22 825 86 33 wew. 109

Zakres pomocy: wsparcie psychologiczne rodziców i opiekunów, wsparcie psychologiczne osób z autyzmem i zespołem Aspergera; konsultacje z zakresu metod terapii stosowanych w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, radzenia sobie w sytuacji kryzysu, wsparcie w nabywaniu kompetencji społecznych i pracy nad osiąganiem samodzielności.

Poradnictwo „Rodzice rodzicom”:

Rodzic Maria Jankowska

w poniedziałki i czwartki w godzinach: 12.00-15.00

dyżur telefoniczny pod numerem: 22 825 86 33 wew. 103 oraz 22 825 01 34.

Zakres pomocy: wspieranie osób ze spektrum w życiu codziennym; porady w wyborze ścieżki rozwoju, wsparcie dla rodziców osób dorosłych z autyzmem; wsparcie dla dorosłego  rodzeństwa osób z autyzmem, informacje o doświadczeniach rodzin osób z autyzmem w zakresie kształtowania modelu rodziny z dzieckiem z autyzmem, dorosłą osobą z autyzmem, możliwości działań na rzecz zabezpieczenia praw członków rodzin z autyzmem,  wsparcie dla rodziców osób dorosłych z autyzmem w zakresie oddziaływań wychowawczych i rodzicielskich. Wsparcie w sytuacji trudnej emocjonalnie - w żałobie, po stracie.

Poradnictwo pedagogiczno-terapeutyczne:

Pedagog – terapeuta Joanna Piotrowska-Tomecka

w poniedziałki w godz. 10.00-12.00 i środy w godz. 9.00-12.00  

dyżur telefoniczny pod numerem: 22 825 01 34

Zakres pomocy: dobór właściwych metod terapeutyczno-edukacyjnych, wybór terapii z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osoby z ASD, pomoc w wyborze szkoły, ośrodka, specjalistów; radzenie sobie z zachowaniami trudnymi oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień i dostępnych usług.

Porady udzielane są:

 • mailowo: poradnictwo@synapsis.org.pl
 • telefonicznie 22 825 01 34
 • osobiście w Fundacji SYNAPSIS – po wcześniejszym umówieniu się 

 

2 kwietnia - w Światowym Dniu Wiedzy na Temat Autyzmu - bierzemy udział w globalnej akcji „Zaświeć się na niebiesko” („Light it up blue”), która inauguruje Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu.

Polega na niebieskiej iluminacji budynków i innych obiektów architektonicznych na znak solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami. Tego dnia najważniejsze jest okazanie jedności, otwartości, akceptacji i zwykłej ludzkiej otuchy osobom ze spektrum autyzmu.

W Polsce niebieskie iluminacje organizowane są od 2011 roku. Świecą zarówno instytucje publiczne, placówki edukacyjne, jak i budynki komercyjne. Dzięki Przyjaciołom Fundacji SYNAPSIS z branży nieruchomości – firmom Knight Frank, Cushman & Wakefield, CBRE Polska Sp. z o.o., Savills, Colliers International, Polski Holding Nieruchomości, NAI Estate Fellows, BNP Paribas Real Estate, Golub GetHouse, JLL Polska, EPP, Globalworth Poland Real Estate oraz magazynowi Eurobuild CEE – niebieski blask roztoczy blisko 100 obiektów w całym kraju. 

Lista budynków biorących udział w akcji „Zaświeć się na niebiesko” we współpracy z Fundacją SYNAPSIS:

WARSZAWA: Pałac Kultury i Nauki, Centrum Nauki Kopernik, Planetarium CNK, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Regent Warsaw Hotel, Klif Tower, Athina Park, Grzybowska Park, Mokotowska Square, North Gate, Dom Alpha, Dom Beta, Focus, Renaissance Plaza, Stawki 40, T-Mobile Office Park, Łopuszańska BP, Prosta Office Center, Riverside Park, Trinity Park II, Trinity Park III, Grójecka 5, Plac Unii City Shopping, Senator, Mokotów Nova, Le Palais, Chmielna 25, Spark C, Ostrobramska 86, Merlini, Moniuszki 1A, GreenWings Offices, Atrium IBC, Mokotów Plaza, Tulipan House, Prime Corporate Center – siedziba Banku BNP Paribas, Q22, Atrium Tower, Wronia 31, Spektrum Tower, inwestycja PHN przy ul. Świętokrzyskiej 36

BIELSKO-BIAŁA: Sfera

ELBLĄG: CH Ogrody

GDAŃSK: Arkońska Business Park, Waterside Office

GDYNIA: CH Klif Gdynia

IŁAWA: CH Jeziorak

KATOWICE: Katowice Business Point

KIELCE: Pasaż Świętokrzyski, Galeria Echo

KRAKÓW: Green Office, Galeria Kazimierz, Kapelanka 42B, Jasnogórska 1, Kazimierz Office Center

LUBLIN: Vivo! Lublin

ŁÓDŹ: Green Horizon

PŁOCK: Galeria Mazovia

POZNAŃ: Malta House, Bałtyk Tower, Maraton

ŚWIDNICA: Galeria Świdnicka

TOMASZÓW MAZOWIECKI: Galeria Tomaszów

WŁOCŁAWEK: Wzorcownia

WROCŁAW: Aquarius Business House, Green Towers, Green Day, Grunwaldzki, Green2Day

Świecić na niebiesko można także w mniej spektakularny sposób – ubiorem, makijażem, zdjęciem profilowym w mediach społecznościowych.

Na stronie internetowej Fundacji SYNAPSIS można znaleźć także materiały do zajęć edukacyjnych w szkołach, poradniki dla nauczycieli i rówieśników dzieci z autyzmem, rodziców oraz dziadków. Można również zamówić pokaz nominowanego do Oscara filmu „Życie animowane” czy wielokrotnie nagradzanej na wielu festiwalach na świecie „Komunii”.

Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji SYNAPSIS zatrudni nauczyciela/terapeutę.

 Wymagania:

- ukończone studia z oligofrenopedagogiki i edukacji osób ze spektrum autyzmu,

- ukończone studia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (dla nauczyciela),

- przygotowanie pedagogiczne.

Mile widziane będzie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z ASD i/lub z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną oraz dodatkowe kursy i szkolenia z pracy z dzieckiem z autyzmem.

 Do zakresu obowiązków należeć będzie:

- prowadzenie zajęć terapeutycznych, 

- planowanie procesu edukacyjnego dla podopiecznych placówki,

- prowadzenie dokumentacji,

- współpraca z rodzicami,

- współpraca z innymi specjalistami.

Oferujemy pracę w młodym, zgranym i bardzo zaangażowanym zespole, ofertę szkoleń Fundacji SYNAPSIS, umowę o pracę. Przedszkole umożliwia rozwój osobisty i zawodowy oraz daje możliwości wdrażania nowych rozwiązań w pracy z dzieckiem z ASD.

CV prosimy kierować na adres e-mail: przedszkole@synapsis.org.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać: Rekrutacja – nauczyciel.

Prosimy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm).

Zapraszamy do sklepu

Miło nam poinformować, że swoje podwoje otworzył sklep internetowy Fundacji SYNAPSIS z koszulkami i akcesoriami dotyczącymi autyzmu. Po zakupy zapraszamy na stronę www.sklep.synapsis.org.pl

Każdy zakup wspiera działalność Fundacji SYNAPSIS, która już od 30 lat zmienia świat dla ludzi z autyzmem. W szczególności polecamy niebieskie T-shirty z naszymi autorskimi projektami. To absolutny przebój na sezon wiosna-lato, bo przecież w kwietniu świętujemy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu.

Ubierzmy się na niebiesko! Świećmy na niebiesko!

szkolenie e-learningowe

logotypy elearning

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowych dla nauczycieli pracujących w szkole z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

Szkolenie odbędzie się 25 lutego w godzinach 10.00-15.00 w siedziebie Fundacji SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, Warszawa

Zgłoszenia na szkolenie z obsługi specjalnych kursów e-learningowych dla nauczycieli pracujących w szkole z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) przyjmujemy za pośrednictwem ankiety: https://docs.google.com/forms/d/16_RgfY0KF6gcqYPJPKxDMk3st70HyKm19Hk3Uh0wsNU/edit

Prowadzący: Magda Stefańska - pedagog specjalny, trener i instruktor Fundacji SYNAPSIS z sześcioletnim doświadczeniem pracy z osobami z ASD. Prelegentka na konferencji "Dialog dla Autyzmu w Europie" oraz współautorka Modułu e-learningowego ICT w klasie.

Uwaga! Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

 

PROGRAM SZKOLENIA

10:00- 10:45

Omówienie szkoleń e-lerningowych od strony metodologicznej.

Aleksandra Zając (Specjalista ds. projektów Fundacji SYNAPSIS)

10:45- 12:45

Wprowadzenie do pracy z uczniem ze spektrum autyzmu (ASD), organizacja środowiska szkolnego, dostępne narzędzia i nowoczesne technologie do pracy z uczniem z ASD, ze szkoły w dorosłość. Magda Stefańska

12:45- 13:20

Przerwa kawowa.

13:20-14:00

Warsztaty interaktywne.

14:00-14:30

Pytania i odpowiedzi.

14:30-15:00

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi platformy i szkoleń e-learningowych.

 

Projekt finansowany w ramach europejskiego programu Erasmus +

Wszystkie kursy dostępne są na dedykowanej platformie pod adresem https://teachasd.com/ w 4 językach: polskim, angielskim, rumuńskim i włoskim.

 

Zapraszamy do lektury nowej publikacji podsumowującej projekt Fundacji SYNAPSIS "Aktywizacja zawodowa osób z autyzmem przy użyciu technologii GSR"

W ramach projektu wykorzystano urządzenie GSR oraz dedykowaną mu aplikację, stworzone przez Neuro Device Group. W czasie badania za pomocą opaski biometrycznej mierzono reakcje psychogalwaniczne skóry u 10 osób z niepełnosprawnością spowodowaną autyzmem.

Przeprowadzone badania miały charakter pilotażowy, a ich głównym celem było zbadanie możliwości wykorzystania urządzenia w miejscu pracy osób z ASD. 

Publikację można pobrać tutaj: Aktywizacja zawodowa dorosłych osób ze spektrum autyzmu przy użyciu technologii GSR, Krzysztof Rataj, Sylwia Szostakowska, Maria Wroniszewska, Paweł Zalewski

 

Fundacja SYNAPSIS prowadziła projekt "Aktywizacja zawodowa osób z autyzmem przy użyciu technologii GSR" w ramach projektu „WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI” (umowa nr POWR.04.01.00-00-I084/15), realizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Poniższe informacje zamieszczone zostały na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ i dotyczą rozliczenia podatku dochodowego za 2018 r.

Co to jest Twój e-PIT?

Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, które 15 lutego Ministerstwo Finansów  udostępni w serwisie podatki.gov.pl.

PIT wypełni i udostępni urząd skarbowy (podatnik nie musi składać żadnego wniosku w tej sprawie). Znajdą się  w nim informacje od pracodawcy, dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak numer rachunku bankowego podatnika, ulga na dzieci czy dane organizacji pożytku publicznego (OPP). Dane te podatnik może uaktualnić.

Twój e-PIT podatnik może:

 • zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
 • poprawić (np. zmienić organizację pożytku publicznego, której chce przekazać 1% podatku),
 • uzupełnić o dane, których nie posiada urząd skarbowy (np. ulgi i odliczenia).

Twój e-PIT podatnik  może też odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Jeżeli  podatnik nic nie zrobi z zeznaniem PIT, które udostępniło Ministerstwo i nie rozliczy się samodzielnie z urzędem skarbowym, to 30 kwietnia 2019 r Twój e-PIT organy podatkowe  uznają za zaakceptowany.

 Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę organizację pożytku publicznego (OPP), która w ubiegłym roku otrzymała od podatnika 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Podatnik może edytować te dane.

Jak przekazać 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w usłudze Twój e-PIT?

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego – link otwiera nowe okno w innym serwisie). 

Czy w usłudze Twój e-PIT będzie przepisany taki sam cel szczegółowy, jaki podatnik wskazał podczas przekazywania 1% w zeznaniu za rok ubiegły (np. konkretny podopieczny fundacji)?

Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy. Oczywiście można łatwo zmienić dane dotyczące OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

Co jeśli podatnik chce zmienić OPP?

Podatnik na każdym etapie będzie mógł wprowadzić zmiany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy, w tym szczególnie dotyczące zmiany nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku.

Aby to zrobić, podatnik musi wejść na stronę www. podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT: podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego.

Numer KRS OPP będzie widoczny na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Będzie tam również widoczna opcja zmiany.

Usługa Twój e-PIT jest dostępna od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r.

 

W tym roku chcę po raz pierwszy rozliczyć się wspólnie z mężem. Która OPP zostanie wskazana we wspólnym zeznaniu w usłudze Twój e-PIT?

We wspólnym zeznaniu małżonków zostanie wskazana ta organizacja, którą wskazała Pani, jeżeli to Pani – w zeznaniu przygotowanym przez urząd skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT – występuje jako podatnik.

Co jeśli podatnik nie wskazał w zeznaniu za rok ubiegły OPP, a chce przekazać 1% wybranej organizacji w tym roku?

W zeznaniu przygotowanym dla podatnika w ramach usługi Twój e-PIT nie będzie wskazana żadna OPP. Aby uzupełnić zeznanie tylko w tym zakresie, podatnik musi wejść na stronę Portalu Podatkowego i zalogować się do usługi Twój e-PIT, podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego.

Informacje o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP będą widoczne na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Aby wskazać KRS wybranej organizacji podatnik musi wybrać opcję „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego".

Uwaga! Usługa Twój e-PIT jest dostępna od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r.

Co z osobami, które nie posługują się komputerem, w jaki sposób będą mogły sprawdzić/skorygować deklarację np. w zakresie OPP?

Zeznania sporządzone przez urząd skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT będą udostępnione wyłącznie w internecie. Podatnik – podobnie jak w poprzednich latach – może złożyć PIT w formie papierowej. Takie zeznanie, które podatnik sporządzi samodzielnie i wskaże w nim wybraną przez siebie OPP, będzie wiążące dla urzędu skarbowego.

Co emerytami i rencistami, którzy zamierzają skorzystać z możliwości wskazania OPP w PIT-OP (czyli z osobami rozliczanymi przez organy rentowe)?

PIT-OP, dzięki któremu emeryci i renciści mogą wskazywać OPP bez potrzeby wypełniania całego zeznania PIT, będzie funkcjonować tak samo jak w ubiegłych latach. Oznacza to, że osoby rozliczane przez organy rentowe będą mogły wskazać OPP w PIT-OP, który po wypełnieniu będzie można zarówno wysłać elektronicznie jak i złożyć tradycyjnie (w formie papierowej – wysyłka np. pocztą). Czas na przekazanie PIT-OP do urzędu skarbowego mija 30 kwietnia 2019 r.

Czy zgodę na przekazanie OPP informacji o 1% podatku zaznaczamy co roku podczas wypełniania 1% w PIT?

Jeżeli podatnik zaznaczył już w latach poprzednich tę zgodę, będzie ona zaznaczona automatycznie w rozliczeniu za rok bieżący.

 

Walka na Dobro – przekaż darowiznę

Ogłaszamy! Walka na Dobro ruszyła – rywalizacja organizowana w ramach akcji #BiegamDobrze. Jej celem jest zebranie jak największej kwoty pieniędzy na cele charytatywne, w tym pomoc najmłodszym podopiecznym Fundacji SYNAPSIS.

Zbiórki prowadzone są na rzecz fundacji, uczestniczących w akcji #BiegamDobrze w ramach 14. Półmaratonu Warszawskiego, który odbędzie 31 marca 2019 roku. W projekcie biorą udział aktorzy, dziennikarze i sportowcy. Każdy z nich jest ambasadorem jednej z 10 fundacji uczestniczących w akcji.

Ambasadorem Fundacji SYNAPSIS jest ŁUKASZ GRASS. Dziennikarz radiowy i telewizyjny. Redaktor naczelny serwisu Business Insider Polska oraz Akademia Triathlonu, autor książki „Trzy mądre małpy” oraz powieści biograficznej o Jerzym Górskim pt. „Najlepszy”. Z pasji triathlonista.

„Startuję w Półmaratonie Warszawskim dla Fundacji SYNAPSIS. Moja energia oddana podczas biegu może z Waszą pomocą zasilić akumulatory ludzi, którzy na co dzień zmagają się z autyzmem. Jak mawia Jerzy Górski – bohater mojej książki „Najlepszy. Gdy słabość staje się siłą”, są w życiu rzeczy, o które warto walczyć do końca. Powalczmy o to razem!”

Jak możesz pomóc?

Wystarczy, że wpłacisz dowolną sumę pieniędzy na konto Zbiórka Łukasza Grassa. Pamiętaj, liczy się każda złotówka! To wystarczy, aby nie tylko wesprzeć naszego Ambasadora w Walce na Dobro, ale przede wszystkim przyczynić się do zebrania na cele charytatywne jak największej puli pieniędzy.

Link do zbiórki https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/charity/7458?fbclid=IwAR0TUZ-S5LTjPGavEZdePYBXiTYKjO0bTxsl1e2t9wuNE78J9K0rCtEHVs8

Fundusze pozyskane dla Fundacji SYNAPSIS zostaną przeznaczone na wsparcie Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”. Każda przekazana złotówka to realna pomoc: 8 zł to koszt arkusza testowego do diagnozy, 15 zł to koszt jednej pomocy diagnostycznej, 36 zł koszt badania przesiewowego dla jednego dziecka, 60 zł koszt godziny konsultacji dla rodzica, 90 zł koszt godziny diagnozy.

W Walce na Dobro wygrywa osoba, która zbierze najwięcej pieniędzy. Jednak w tej rywalizacji tak naprawdę przegranych nie ma, gdyż zawsze zwycięży… DOBRO. Wszak ostatecznie liczą się fundusze zebrane na cele charytatywne.

 

Czym jest #BiegamDobrze?

#BiegamDobrze to pierwszy biegowy projekt w Polsce, który oparty jest na modelu aktywnej charytatywności. Udział w nim może wziąć dosłownie każdy. Pierwsza edycja akcji odbyła się podczas 37. PZU Maratonu Warszawskiego. Od tamtej pory towarzyszy ona wszystkim PZU Półmaratonom i PZU Maratonom Warszawskim oraz Sztafecie Maratońskiej Ekiden. Przez cały ten okres uczestnikom #BiegamDobrze udało się zebrać łącznie 3,5 mln zł na cele charytatywne, wspierając działania kilkunastu fundacji dobroczynnych!

KONTAKT
Masz pytania? Chcesz dołączyć do akcji? Napisz lub zadzwoń:
email: r.obuchowska@synapsis.org.pl
kom. +48 512 345 161 

https://www.facebook.com/Biegam-Dobrze-dla-Fundacji-Synapsis-1966870896969669/

 1. Proponowana przez Fundację SYNAPSIS oferta pracy obejmuje prowadzenie treningów mieszkalnictwa w mieszkaniu chronionym- treningowym dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera (całościowe zaburzenia rozwoju) w Warszawie.

 2. Oferta pracy jest aktualna od 01 stycznia 2019 r. do 31 października 2021 r.

  3. Do zadań trenera mieszkalnictwa należeć będzie:
  a) prowadzenie zajęć/warsztatów grupowych w zakresie:
  -samodzielności i komunikacji,
  -aktywnej integracji,
  b) prowadzenie dokumentacji projektowej z (m.in. list obecności z tematyką zajęć, ankiet ewaluacyjnych, sprawozdań z realizacji wsparcia), zgodnie z wzorami dostarczonymi przez Pracodawcę.
  c) wykonywanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu.

 3. Pracownik świadczył będzie pracę w dni robocze i/lub weekendy w godzinach ustalonych z Pracodawcą, średnio ok 80 godzin w miesiącu.

 4. Osoba bezpośrednio wykonująca pracę musi spełniać łącznie następujące warunki:
  a) posiadać co najmniej wykształcenie średnie ,
  b) posiadać co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usług asystenckich lub prowadzeniu treningów mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnościami,
  c) wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych

  Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV.
  Zamawiający oczekuje od Wykonawców :
  a) wysokich umiejętności interpersonalnych (łatwość w nawiązywaniu kontaktów i integracji z nowym środowiskiem, umiejętność pracy w zespole), umiejętności komunikacji, w tym również z osobami mającymi trudności w kontaktach społecznych,
  b) otwartości na potrzeby osób z autyzmem,
  c) umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
  d) dyspozycyjności godzinowej

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz formularza informacyjnego: Zgoda i obowiązek informacyjny dla Kandydata na adres: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl w temacie trener _ mieszkalnictwa.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

REGULAMIN KONKURSU „Książki pod choinkę”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Książki pod choinkę”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02 - 085 Warszawa
  NIP: 526 030 25 22, KRS: KRS 0000045919.
 3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie są: Wydawnictwo Stara Szkoła i WUJ.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook'owym https://www.facebook.com/fundacja.synapsis/ w dniach 17 - 26 grudnia 2018 roku (do godziny 12:00 w południe).
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi pod postem konkursowym na fanpage'u Organizatora  2 stycznia 2019 r. o godz. 12:00.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
 3. b) nie jest pracownikiem Fundacji SYNAPSIS ani Wydawnictwa Stara Szkoła oraz WUJ.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są: 2 książki „Krzycz po cichu, braciszku” Ivony Brezinovej oraz 3 książki „Autyzm na co dzień” Alyson Beytien.
 2. Zdobywcy nagród zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową spośród Uczestników, którzy wyślą swoje wypowiedzi na adres: konkurs@synapsis.org.pl
 3. Osoba, która chce wziąć udział w konkursie musi wysłać na adres konkurs@synapsis.org.pl trzy krótkie porady, jak zorganizować i przeżyć cudowne Święta Bożego Narodzenia tak, aby były one radością dla wszystkich domowników, również tych z ASD.
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator w składzie: Joanna Grochowska, Maria Ratajczak, Joanna Mrożek.
 5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
 6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres konkurs@synapsis.org.plw terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 7. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt Wydawnictw, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 7 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Fundację SYNAPSIS.
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, niezbędnych do przekazania nagrody tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://www.synapsis.org.pl/