Odwiedza nas 154 gości oraz 0 użytkowników.

alt

W związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” Fundacja SYNAPSIS poszukuje: asystentów do domu treningowego.

Miejsce pracy: Wilcza Góra, gmina Lesznowola
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020.

Wymagania:

  • wykształcenie co najmniej średnie
  • dyspozycyjność od poniedziałku do niedzieli w wymiarze pełnego etatu (w godzinach 6:00-14:00 lub 14:00-22:00)
  • mile widziane doświadczenie w zakresie świadczenia usług asystencki we współpracy z osobami z niepełnosprawnością z autyzmem
  • wysokie umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów i integracji z nowym środowiskiem, umiejętność pracy w zespole)
  • umiejętność komunikacji, w tym również z osobami mającymi trudności w kontaktach społecznych
  • otwartość na potrzeby osób z autyzmem
  • mobilność (mile widziane prawo jazdy kat. B), praca w gminie Lesznowola
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Opis stanowiska:

Do głównych zadań asystentów w domu treningowym należy wspieranie osób z autyzmem w procesie nauki samodzielności, rozwijania umiejętności wynikających z mieszkania w domu treningowym (przygotowanie posiłków, spędzania czasu wolnego, dbanie o porządek w swoim pokoju itp.).

Praca asystenta będzie polegać między innymi na:

wspieraniu osoby z autyzmem w codziennych czynnościach osobistych i społecznych podczas turnusów 4 i 9 dniowych, podążaniu za potrzebami osoby z autyzmem, w tym uczeniu jej samodzielności, pomocy w budowaniu właściwych relacji, w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i środowiskowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 21.11 br. na adres: i.broczkowska@synapsis.org.pl wpisując w temacie wiadomości: asystent _ dom treningowy.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie do aplikacji klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez Pracownię Rzeczy Różnych SYNAPSIS, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.