Odwiedza nas 124 gości oraz 0 użytkowników.

alt

Fundacja SYNAPSIS poszukuje koordynatora/koordynatorki projektu

W związku z realizacją projektu Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z autyzmem oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej- wyrównywanie deficytów wynikających z niepełnosprawności Fundacja SYNAPSIS poszukuje koordynatora/-ki projektu z zatrudnieniem od 01/02/2018

Projekt (realizowany od 01-02-2018 do: 31-01-2019) w ramach RPO WM 2014-2020.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w zarządzaniu i koordynowaniu projektów dla osób wykluczonych/ niepełnosprawnych w ramach UE
 • umiejętność obsługi generatorów wniosków
 • biegła obsługa pakietu MS Office
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • umiejętność zarządzania zespołem
 • umiejętność koordynowania kilku zadań jednocześnie
 • asertywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Zadania:

 • koordynacja płynnej realizacji projektu i jego spójności ze strukturami i ideami Fundacji SYNAPSIS
 • reprezentowanie projektu w bieżących kontaktach z Instytucjami Współpracującymi i uczestnikami
 • ścisła współpraca z pracownikami projektu i kadrą Fundacji SYNAPSIS
 • prowadzenie dokumentacji projektu zgodnie z wytycznymi
 • przygotowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji projektu
 • koordynacja zespołu z w zakresie realizacji zadań projektu
 • kontrola jakości zadań pod kątem rezultatów projektu
 • przeprowadzenie spotkań Zespołu projektowego
 • wsparcie organizacyjno – merytoryczne pracowników zespołu
 • przygotowanie dokumentacji formalnej projektu oraz jej archiwizacja zgodnie z wymogami UE

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: i.broczkowska@synapsis.org.pl  

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie do aplikacji klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez Pracownię Rzeczy Różnych SYNAPSIS, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)".