Odwiedza nas 507 gości oraz 0 użytkowników.

Ambulatoryjny Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny Fundacji SYNAPSIS prowadzi staż logopedyczny, przygotowujący do pracy małymi dziećmi i dziećmi w wieku przedszkolnym.

Staż przeznaczony jest dla studentów i absolwentów logopedii. Osoby zainteresowane stażem prosimy o przesłanie CV na adres: a.jadach@synapsis.org.pl.

Staż trwa od października 2018r. do grudnia 2019r. Podczas stażu logopedycznego zapewniamy szkolenie teoretyczne oraz praktyczne.

Termin zgłoszeń do 15.09.2018.

Szkolenie teoretyczne obejmuje:

 • dwudniowe szkolenie podstawowe: „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem",
 • 13 spotkań stażowych logopedycznych (1 spotkanie w miesiącu, w sobotę)
 • kilka spotkań stażowych o tematyce terapeutycznej

Forma spotkań stażowych: wykłady, warsztaty, prezentacje.

Szkolenie teoretyczne trwa 40 godzin i dotyczy następujących zagadnień:

 • Prawidłowy rozwój komunikowania się i mowy a rozwój komunikowania się i mowy u dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Trudności w zakresie kompetencji komunikacyjnych i językowych u dzieci z nierozwiniętym językiem mówionym i u dzieci z mową w trakcie rozwoju.
 • Obserwacja logopedyczna dziecka z autyzmem.
 • Strategie postępowania logopedycznego u dziecka z nierozwiniętym językiem mówionym oraz u dziecka z mową w trakcie rozwoju.
 • Budowanie kompetencji językowych u dzieci ze spektrum autyzmu z rozwiniętą mową.
 • Studium przypadków (terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu).

Szkolenie praktyczne trwa 50 godzin i obejmuje:

 • Udział w konsultacjach logopedycznych dzieci ze spektrum autyzmu
 • Obserwacja zajęć logopedycznych z dziećmi ze spektrum autyzmu na terenie Ośrodka i Przedszkola SYNAPSIS
 • Przeprowadzenie zajęć z dzieckiem ze spektrum autyzmu pod kierunkiem superwizora- logopedy na terenie Ośrodka.
 • Praca z dzieckiem na terenie domu / placówki pod kierunkiem superwizora – logopedy w wymiarze 30 godzin.
 • Dodatkowo udział w diagnozie nozologicznej (wywiad z rodzicami, obserwacje diagnostyczne).

Warunkiem ukończenia stażu logopedycznego jest:

 • uczestnictwo w szkoleniu teoretycznym
 • uczestnictwo w szkoleniu praktycznym
 • prezentacja wniosków z samodzielnej pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Staż logopedyczny jest dla uczestnika odpłatny – 210 zł miesięcznie.

Uruchomienie stażu nastąpi po zebraniu odpowiedniej ilości osób.