Odwiedza nas 103 gości oraz 0 użytkowników.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPMA/SYNAPSIS/2019

Fundacja SYNAPSIS zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert w ramach projektu pt. „Multimodalny system do funkcjonalnej diagnostyki i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, którego przedmiotem jest:

1.  Skład, opracowanie graficzne (w tym projekt okładki) oraz przygotowanie do druku publikacji pt: „Multimodalny system do funkcjonalnej diagnostyki i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” – raport z badań do 22 maja 2019 roku (termin oddania do druku). 
2.  Specyfikacja: format B5, papier do środka, orientacyjna liczba stron w Wordzie wraz z okładką 80-100, w tym 9 zdjęć w kolorze.
 
Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: a.oblakowska@synapsis.org.pl do dnia 16.05.2019 do godziny 10.30.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenia

Załącznik nr 3 - Zapytanie ofertowe