Odwiedza nas 216 gości oraz 0 użytkowników.

Fundacja SYNAPSIS zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert w ramach projektu pt. „Multimodalny system do funkcjonalnej diagnostyki i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, którego przedmiotem jest:

1. Wydruk publikacji pt: „Multimodalny system do funkcjonalnej diagnostyki i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” – raport z badań w terminie do 27 maja 2019 roku.

2. Specyfikacja techniczna wydruku:

  • format B5; pion
  • papier środka: 135 g kreda mat
  • objętość ok. 100 stron środka + 4 strony okładki
  • okładka miękka, jednostronnie kolorowa (przód i tył, a w środku biała) – papier 300 g
  • folia mat na okładce, jednostronnie
  • oprawa szyto-klejona
  • CMYK 4+4
  • nakład: 200 egzemplarzy

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego Zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: a.oblakowska@synapsis.org.pl do dnia 22.05.2019 do godziny 10.30.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenia

Załącznik nr 3 - Zapytanie ofertowe