Odwiedza nas 405 gości oraz 0 użytkowników.

1. Łask
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
W Ośrodku utworzono m.in.:
- Przedszkole nr 7 dla dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami rozwojowymi
- Szkołę Podstawową Specjalną dla dzieci z autyzmem
ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask
tel. 43/ 675-26-37, fax 43/ 676-33-27
e-mail: soszwl.sekretariat@op.pl
http://www.soszwl.pl/

2. Łódź
Centrum Terapii i Edukacji Fundacji Jaś i Małgosia
ul. Tatrzańska 105, 93-279 Łódź
tel./ fax  42/ 643-46-70
e-mail: terapia@jim.org
http://www.jim.org/  
W ramach Centrum działa:
● Klinika JiM
● Oddział Żłobkowy
● Przedszkole JiM   dla dzieci z autyzmem
● Szkoła Podstawowa Specjalna JiM
● Gimnazjum Specjalne JiM
● Szkoła Przysposabiająca do Pracy JiM

3. Łódź
NAVICULA - Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
(placówka utworzona przez KTA Oddział w Łodzi)
ul. Chocianowicka 198, 93-460 Łódź, tel. 42/ 680-21-00, fax 42/ 680-21-01
ul. Cedry 2, 91-129 Łódź, tel. 42/ 611-83-45
W skład Centrum wchodzą:
● Poradnia Leczenia Autyzmu
    ul. Chocianowicka 198, 93-460 Łódź, tel. 42/ 680-21-00, fax 42/ 680-21-01
    ul. Cedry 2, 91-129 Łódź, tel. 42/ 611-83-45
    e-mail: centrum@navicula.pl
● Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
    ul. Chocianowicka 198, 93-460 Łódź, tel. 42/ 680-21-00, fax 42/ 680-21-01
    ul. Cedry 2, 91-129 Łódź, tel. 42/ 611-83-45
    - Specjalna Szkoła Podstawowa
    - Gimnazjum Specjalne
    - Szkoła Przysposabiająca do Pracy  
    - Pobyt całodobowy (Internat)
● Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem
    ul. Cedry 2, 91-129 Łódź, tel. 42/ 611-83-45
●  Środowiskowy Dom Samopomocy
    ul. Chocianowicka 198, 93-460 Łódź, tel. 42/ 680-21-00, fax 42/ 680-21-01
e-mail: navicula@life.pl
http://www.navicula.pl/
dyrektor: Anna Rozetti-Szymańska

4. Łódź
NZOZ Dzienny Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci z Zaburzeniami  Wieku Rozwojowego „Kolorowy Ośrodek”
(placówka prowadzona przez Fundację Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” z Łodzi)
ul. Żabia 10/12, 91-457 Łódź
tel. 42/ 640-67-05, 640-67-06
e-mail: k.gielzecka@kolorowyswiat.org
http://www.kolorowyswiat.org/pl/Kolorowy_Osrodek

5. Łódź
NZOZ Fundacji Pomocy Dzieciom Jaś i Małgosia
●  Poradnia dla Osób z Autyzmem
●  Oddział Dzienny Psychiatryczno-Rehabilitacyjny
ul. Tatrzańska 105, 93-279 Łódź,
tel./ fax 42/ 643-46-70
e-mail: help@jim.org
http://www.jim.org/  

6. Łódź
NZOZ „Nowa”:
● Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
● Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży
ul. Tatrzańska 109, 93-208 Łódź
tel. / fax 42/ 643-28-02
e-mail: 1001119@zoz.org.pl

7. Łódź
Polski Instytut Ericksonowski
ul. Wioślarska 27, 94-036 Łódź
tel. 42/ 688-48-60
tel. / fax 42/ 689-00-47
e-mail: info@p-i-e.pl
http://www.p-i-e.pl/
kontakt: Dr Viola Ambroziak , Marta Kwiatkowska

8. Łódź
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź
tel. 42/ 652-92-14
http://babinski.home.pl/cms/index.php/poradnie/79-poradnie/98-poradniadladzieci

9. Łódź
 Warsztat Terapii Zajęciowej
(prowadzony przez Fundację Jaś i Małgosia (JiM))
ul. Tatrzańska 105, 93-279 Łódź,
tel./ fax 42/ 643-46-70
e-mail: pomoc@jasmalgosia.pl
http://www.jim.org/  

10. Piotrków Trybunalski
Centrum Edukacyjno-Rehablitacyjne „SZANSA”
● NZOZ, Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym
ul. Wysoka 21, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel./ fax 44/ 732-66-74
e-mail: kontakt@centrumszansa.pl
www.centrumszansa.pl

11. Piotrków Trybunalski
● Niepubliczne Specjalne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych „Słoneczko”
● Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
(placówki prowadzone przez  Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” )
ul. Wysoka 21, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel./ fax 44/ 732-66-74
e-mail: stowarzyszenie@centrumszansa.pl
www.centrumszansa.pl

12. Skierniewice
Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych,
NZOZ Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym
ul. Jagiellońska 28, 96-100 Skierniewice
tel./ fax 46/ 833-97-60
e-mail: biuro@wspolnatroska.pl; osrodek_dzieci@wp.pl
www. wspolnatroska.pl

13. Skierniewice
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
(w Ośrodku utworzono Oddziały Przedszkolne dla Dzieci z Autyzmem)
ul. Nowobielańska 100, 96-100 Skierniewice
tel./ fax  46/ 833-96-00
e-mail: soswskierniewice@op.pl
 http://www.soswskierniewice.szkolnastrona.pl/

14. Stemplew
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie
(W Ośrodku zostały utworzone oddziały dla uczniów z autyzmem na etapie: Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum)
Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie
tel./ fax 63/ 288-11-06, 288-11-07
e-mail: sekretariat@soswstemplew.com
http://www.soswstemplew.com/

15. Zgierz
Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI) , Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
(prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
  Koło w Zgierzu  )
ul. Długa 62, 95-100 Zgierz
tel./ fax 42/ 717-47-11, 716-10-94
e-mail: psouu@miasto.zgierz.pl
www.psouu.miasto.zgierz.pl