Odwiedza nas 299 gości oraz 0 użytkowników.

1. Andrychów
Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO
ul. Starowiejska 22a, 34-120 Andrychów
tel. 728-784-397
e-mail: aperioa@gmail.com
www.aperio-agrado.org.pl
 
2. Kraków
Centrum Terapii PROMITIS,
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, NZOZ
ul. Grottgera 1 lok. 3, 30-035 Kraków
tel. 12/ 311-75-12, tel. kom. 791-765-775
e-mail: krakow@centrum-terapii.pl         
www.centrum-terapii.pl
 
3. Kraków
„EFFATHA” Sp. z o.o., NZOZ Ośrodek dla Osób z Autyzmem
ul. Szopkarzy 8, 31-228 Kraków
tel. 12/ 415-70-88
e-mail:  sekretariat@autyzm.krakow.pl
http://www.autyzm.krakow.pl/
 
4. Kraków
„EFFATHA” Sp. z o.o., Poradnia dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju
ul. Zacisze 7, 31-156 Kraków
tel. 12/ 357-40-51
e-mail: poradnia@autyzm.krakow.pl
http://www.autyzm.krakow.pl/
 
5. Kraków
Filia Dziennego Centrum Aktywności
(prowadzona przez Fundację Wspólnota Nadziei z Krakowa)
ul. Olsztyńska 14, 31-410 Kraków
tel. 12/ 413-06-69
http://www.farma.org.pl/
 
6. Kraków
Hostel „Dom w Połowie Drogi”
(prowadzony przez Fundację Wspólnota Nadziei z Krakowa)
ul. Olsztyńska 14, 31-410 Kraków
tel. 12/ 413-06-69
http://www.farma.org.pl/
 
7. Kraków
Klub po Parasolem – Duży Parasol  (dla wysoko funkcjonujących osób z  autyzmem i Zespołem Aspergera)
(prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie)
al. Grottgera 3, 30-035 Kraków
tel. 12/ 631-30-15
fax 12/ 631-30-17
e-mail: biuro@kta.krakow.pl
http://www.kta.krakow.pl/
 
8. Kraków
Klub po Parasolem – Średni Parasol (dla wysoko funkcjonującej młodzieży z autyzmem i z Zespołem Aspergera)
(prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie)
al. Grottgera 3, 30-035 Kraków
tel. 12/ 631-30-15
fax 12/ 631-30-17
e-mail: biuro@kta.krakow.pl
http://www.kta.krakow.pl/
 
9. Kraków
Klub po Parasolem – Mały Parasol (dla wysoko funkcjonujących dzieci z autyzmem w normie intelektualnej)
(prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie)
al. Grottgera 3, 30-035 Kraków
tel. 12/ 631-30-15
fax 12/ 631-30-17
e-mail: biuro@kta.krakow.pl
http://www.kta.krakow.pl/
 
10. Kraków
Maltański Ośrodek Wczesnej Interwencji, NZOZ Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym
Al. Kasztanowa 4a 30-227 Kraków
tel. 12/ 424-14-40 (rejestracja)
e-mail: pomoc@centrummaltanskie.eu
http://centrummaltanskie.eu/centrum
 
11. Kraków
Niepubliczne Przedszkole LOBUS z Oddziałem Integracyjnym i Oddziałami Specjalnymi
(w Przedszkolu utworzono grupy dla dzieci z autyzmem)
ul. Billy Wildera 14, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. 600-753-463
e-mail: przedszkolelobus@gmail.com
www.przedszkole lobus.pl
 
12. Kraków
Niepubliczne Przedszkole „Przystanek Przedszkolak“
(dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)
ul. Prądnicka 10, 30-002 Kraków
tel. 12/ 633-60-00, tel. kom.  667-034-263
e-mail: katarzyna.szczerbik@przystanek-przedszkolak.pl (dyrektor przedszkola),
            karolina.sobierska@przystanek-przedszkolak.pl (dyrektor merytoryczny)
www.przystanek-przedszkolak.pl
 
13. Kraków
Niepubliczna Szkoła Podstwowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami  ze Spektrum Autyzmu „Przystanek Szkoła“
ul. Prądnicka 10, 30-002 Kraków
tel. 12/ 633-60-00, tel. kom.  667-034-263
e-mail: katarzyna.szczerbik@przystanek-przedszkolak.pl; karolina.sobierska@przystanek-przedszkolak.pl
http://www.przystanek-szkola.pl/
 
14. Kraków
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny PROMITIS
ul. Sanocka 1, 30-620 Kraków
tel. kom. 796-090-765
e-mail: krakow@autyzm-przedszkole.pl
http://autyzm-przedszkole.pl/
 
15. Kraków
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny PROMITIS
ul. Wyspiańskiego 6a, 30-035 Kraków
tel. kom. 796-090-765
e-mail: krakow@autyzm-przedszkole.pl
http://autyzm-przedszkole.pl/
 
16. Kraków
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5
ul. Świętego Stanisława 10, 31-071 Kraków
tel. / fax 12/ 422-53-26
e-mail: sekretariat@sosw5krakow.szkolnastrona.pl; sosw-nr5@wp.pl
http://www.sosw5krakow.szkolnastrona.pl/
W Ośrodku znajdują się między innymi:
- XXXV Liceum Ogólnokształcące Specjalne
  (przeznaczone dla absolwentów gimnazjum w normie intelektualnej z autyzmem, Zespołem Aspergera
  i z niepełnosprawnościami sprzężonymi)
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4
  (w Szkole utworzono oddziały dla osób z autyzmem)
 
17. Kraków
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych
w Krakowie:
- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Przedszkole Specjalne nr 26 „Motylek”
  ul. Szopkarzy 8, 31-228 Kraków
  tel. 12/ 415-40-84, fax 12/ 415-07-15
  e-mail: szopkarzy@centrum-autyzmu.pl
   http://www.centrum-autyzmu.pl/szkoly,przedszkole-motylek
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9
- Gimnazjum Specjalne Nr 10
- XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 12
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4
- Szkoła Specjalna Policealna nr 7
- Internat, Półinternat
ul. Szopkarzy 8, 31-228 Kraków
tel. 12/ 415-40-84, fax 12/ 415-07-15
oraz
ul. Spadochroniarzy 1, 31-455 Kraków
tel. 12/ 411-17-22, tel./ fax 12/ 411-19-40
e-mail: sekretariat@centrum-autyzmu.pl
http://www.centrum-autyzmu.pl/
 
18. Kraków
Strefa Terapii i Edukacji Rodzinnej STER
ul. Kordylewskiego 2, 31-542 Kraków
tel. kom. 530-369-265, 606-958-203
e-mail: strefaterapii@gmail.com
http://strefaterapii.pl/
 
19. Kraków
Środowiskowy Dom Samopomocy
(prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie)
al. Grottgera 3, 30-035 Kraków
tel. 12/ 631-30-15, 695-113-325
fax 12/ 631-30-17
e-mail: biuro@kta.krakow.pl
http://www.kta.krakow.pl/stale-inicjatywy/srodowiskowy-dom-samopomocy/
 
20. Kraków
Świetlica dla Osób z Autyzmem
(prowadzona przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie)
al. Grottgera 3, 30-035 Kraków
tel. 12/ 631-30-15
fax 12/ 631-30-17
e-mail: biuro@kta.krakow.pl
http://www.kta.krakow.pl/
 
21. Nowy Sącz
Niepububliczne Teraputyczne Przedszkole AutoSTOP
ul. Kunegundy 16, 33-300 Nowy Sącz
tel. 510-912-595
e-mail: biuro@przedszkoleautostop.pl
http://przedszkoleautostop.pl/
 
 22. Nowy Sącz
Punkt Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną Światełko Nadziei
ul. Papieska 41, 33-300 Nowy Sącz
tel. 602-104-498
e-mail: info@swiatelkonadziei.pl
http://www.swiatelkonadziei.pl/
 
23. Nowy Sącz
Warsztat Terapii Zajęciowej „MADA”
(prowadzony przez Fundację Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”
ul. Tarnowska 109, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18/ 441-20-14
e-mail: wtzmada@poczta.fm
http://www.mada.org.pl/wtz/
 
24. Rzeszów
Centrum Audio-Psycho-Fonologii „ESPACE”
ul. Dekerta 1/1, 35-030 Rzeszów
tel. kom. 507-063-660
e-mail: biurorzeszow@centrumapf.pl
www.centrumapf.pl
 
25. Sucha Beskidzka
LOBUS - Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka,
Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Billy Wildera 14 (obok Biura Pracy), 34-200 Sucha Beskidzka,
tel. 608-837-744, 660-826-478           
e-mail: pracownialobus@gmail.com        
http://www.pracownialobus.pl/
 
26. Tarnów
Punkt Wczesnej Interwencji, NZOZ Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym
(Punkt prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
Koło w Tarnowie)
ul. Okrężna 4a, 33-100 Tarnów,
tel. 14/ 626-97-51 (do 53) wew. 237,
tel./ fax 14/ 627-10-22
e-mail: zk.tarnow@psouu.org.pl
http://www.psouutarnow.org/
 
27. Więckowice
Farma Życia (prowadzona przez Fundację Wspólnota Nadziei z Krakowa):
- Rodzinny Dom Pomocy
- Dzienne Centrum Aktywności
- Gospodarstwo Ekologiczne        
- Centrum Rekreacji Plenerowej
Więckowice, ul. Ogrodowa 17, 32-082 Bolechowice
tel. 12/ 378-43-58, 378-43-57, 606-837-302
fax 12/ 378-43-59
e-mail: biuro@farma.org.pl
http://www.farma.org.pl/
 
28. Więckowice
NZOZ AUTYZM Więckowice (prowadzony przez Fundację Wspólnota Nadziei z Krakowa):
- Poradnia Zdrowia Psychicznego
- Zespół Leczenia Domowego
Więckowice, ul. Ogrodowa 17 32-082 Bolechowice
tel. 12/ 378-43-58, 606-837-302
fax 12/ 378-43-59
e-mail: autyzm@farma.org.pl
http://www.farma.org.pl/