Odwiedza nas 291 gości oraz 0 użytkowników.

Fundacja SYNAPSIS informuje, że wychodząc naprzeciw potrzebom osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin prowadzi bezpłatne poradnictwo, w ramach projektu „W procesie - prowadzenie poradnictwa i rehabilitacji osób z autyzmem w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS” współfinansowanego przez PFRON.

Poradnictwo i informacja społeczno-prawna oraz interwencje:

Prawniczka Izabela Zielińska w poniedziałki i piątki w godzinach 12.00-15.00.

Dyżur telefoniczny pod numerem: 22 825 86 33 wew. 101 oraz 22 825 01 34.

Zakres pomocy: uprawnienia w systemach edukacji, zdrowia, rehabilitacji, zatrudnienia; prawa administracyjnego (decyzje, odwołania etc.), cywilnego, karnego (np. problemy z prawem wynikające z niepełnosprawności – np. osoby z autyzmem nakłonione do kradzieży), spadkowego, podatkowego (np. ulgi, 1 %), informacji dot. aktualnych zmian w prawie.

 

Poradnictwo psychologiczne:

Czwartki w godz. 8.30-10.30 Psycholog Renata Werpachowska - dyżur telefoniczny pod numerem 506 960 525

Piątki w godz. 10.00-12.00 Psycholog Anna Szostak - dyżur telefoniczny pod numerem 22 825 86 33 wew. 109

Zakres pomocy: wsparcie terapeutyczne rodziców i opiekunów, wsparcie psychologiczne osób z autyzmem i zespołem Aspergera; konsultacje z zakresu metod terapii stosowanych w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, wsparcie w nabywaniu kompetencji społecznych i pracy nad osiąganiem samodzielności.

 

Poradnictwo „Rodzice rodzicom”:

Rodzic, pedagog Joanna Piotrowska-Tomecka.

W poniedziałki w godzinach. 9.00-11.00 i w środy w godzinach 8.00-12.00.

Dyżur telefoniczny pod numerem: 22 825 86 33 wew. 103 oraz 22 825 01 34.

Zakres pomocy: wspieranie osób ze spektrum w życiu codziennym, wybór terapii z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osoby z ASD; porady: radzenie sobie z zachowaniami trudnymi; pomoc w wyborze szkoły, ośrodka. Wsparcie w sytuacji trudnej emocjonalnie - w żałobie, po stracie.

Porady udzielane są: