Odwiedza nas 361 gości oraz 0 użytkowników.

Projekt dofinansowany ze środków PFRON.

Czas realizacji: 04.2019-03.2022

Miejsce realizacji: Fundacja SYNAPSIS

Cel projektu: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Projekt jest skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu (ASD) i/lub całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności - mieszkańców Mazowsza. 

Czytaj więcej: Z autyzmem przez życie - poradnictwo i rehabilitacja osób z autyzmem w Ambulatoryjnym Ośrodku...

Projekt dofinansowany przez PZU w ramach akcji POMOC TO MOC.

Czas realizacji: marzec-grudzień 2019

Miejsce realizacji: Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny Fundacji SYNAPSIS przy ulicy Ondraszka 3 i Siemieńskiego 21 w Warszawie

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do diagnozy w ramach „Badabada” Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu. Odbiorcami Programu będą dzieci w wieku 16-30 miesięcy z terenu województwa mazowieckiego z tzw. grupy ryzyka, tj. wykazujące niepokojące objawy rozwojowe.

Czytaj więcej: Wyprzedź autyzm u Dzieci – „Badabada” Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu

 

Projekt Partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Nr WND-POWR.02.08.00-00-0023/17 o nazwie: „Azymut-Samodzielność” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach działania 2.8  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 r. - 31 marca 2022 r.

Projekt jest realizowany poprzez Lidera - Województwo Zachodniopomorskie oraz Partnerów Projektu:

  • Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze,
  • Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
  • Fundację SYNAPSIS.

Czytaj więcej: „Azymut-Samodzielność”

Czas realizacji projektu: 1.03.2019 – 31.10.2019

Celem wiodącym projektu jest wzmocnienie działań Fundacji SYNAPSIS wobec jej podpieczonych, pacjentów, pracowników, współpracowników, beneficjentów projektów, darczyńców, urzędników i innych interesariuszy poprzez wdrożenie systemu CRM i dostosowanie go do potrzeb Fundacji.

W ramach projektu zostanie wdrożony system do komunikacji wewnętrznej połączony z szablonem newslettera do komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Prace są prowadzone w siedzibie Fundacji SYNAPSIS przy ul. Ondraszka 3 w Warszawie.

Projekt „Stworzenie modelowego systemu komunikacji Fundacji SYNAPSIS” współfinansuje m.st. Warszawa.

Czas realizacji projektu: 1.03.2019 - 31.07.2019

Celem zadania jest wzmocnienie oraz rozwój infrastrukturalny Fundacji SYNAPSIS, poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych pomieszczeń w których realizowane są zadania statutowe organizacji.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona wymiana drzwi wejściowych i remont wiatrołapu; wymiana okna w pokoju, w którym przeprowadzane są badania najmłodszych dzieci ze spektrum autyzmu; wymiana okna w recepcji Ośrodka; odmalowanie kuchni, w której przeprowadzane są treningi kulinarne i treningi samodzielności dla osób ze spektrum autyzmu.

Prace są prowadzone w siedzibie Fundacji SYNAPSIS przy ul. Ondraszka 3 w Warszawie.

Projekt „Naprawa stolarki (drzwi i okna) w siedzibie Fundacji SYNAPSIS" współfinansuje m.st. Warszawa.

 

Fundacja SYNAPSIS zaprasza dorosłe osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju z terenu Warszawy do wzięcia udziału w projekcje realizowanym w mieszkaniu chronionym-treningowym.

W naszym projekcie dorosłe osoby z zespołem Aspergera będą miały szansę ciekawie spędzić czas z rówieśnikami, nauczyć się gospodarowania czasem i pieniędzmi.

Celem projektu jest nabywanie umiejętności z zakresu samodzielności i kompetencji społecznych przez osoby z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem. 

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m. st. Warszawy „Pod własnym dachem”. Mieszkanie chronione-treningowe mieści się w Warszawie na ul. Jagiellońskiej.

Czytaj więcej: Pod własnym dachem

Projekt ma na celu udostępnienie wydarzeń kulturalnych i najlepszych dzieł sztuki współczesnej młodzieży ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera.
 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszy Promocji Kultury.
 
logo MKiDN

 logo fundusze europejske

Nazwa projektu: „Aktywizacja zawodowa osób z autyzmem przy użyciu technologii GSR”

Czas realizacji: 01.08.2018 do 15.01.2019

„Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach projektu WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI, realizowanego w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”, przez Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

Czytaj więcej: Aktywizacja zawodowa osób z autyzmem przy użyciu technologii GSR

Projekt zakłada pomoc dorosłym osobom z spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w aktywnej integracji społecznej oraz podnoszeniu ich samodzielności.

Czytaj więcej: Mieszkania wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej...

Fundacja SYNAPSIS, w partnerstwie z Neuro Device Group S.A. oraz Media Bridge Sp. z o.o., w lutym 2017 r. rozpoczęła realizację projektu  pt. "Multimodalny system do funkcjonalnej diagnostyki i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu".

Czytaj więcej: Multimodalny system do funkcjonalnej diagnostyki i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami ze...

Zapraszamy od 01.04.2017 do udziału w nowym projekcie pt: Droga do włączenia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w Warszawie". 

Czytaj więcej: Droga do włączenia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w Warszawie

Fundacja SYNAPSIS zrealizowała projekt „Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych". 

Głównym celem projektu było dokonanie przeglądu zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej w woj. mazowieckim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Przegląd dotyczył monitoringu zadań 50 jednostek administracji samorządowej i rządowej działającej na terenie woj. mazowieckiego.

Czytaj więcej: Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień...

Fundacja SYNAPSIS zaprasza dorosłe osoby chorujące psychicznie z terenu Warszawy do wzięcia udziału w pierwszym projekcje realizowanym w mieszkaniu chronionym-treningowym.

W naszym projekcie dorosłe osoby z zespołem Aspergera będą miały szanse ciekawie spędzić czas z rówieśnikami, nauczyć się gospodarowania czasem i pieniędzmi.

Celem projektu jest nabywanie umiejętności z zakresu samodzielności i kompetencji społecznych przez osoby z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem. 

Czytaj więcej: Wspieranie osób z Warszawy chorujących psychicznie w mieszkaniu chronionym-treningowym

W dotychczasowej praktyce w Polsce w odniesieniu do osób z autyzmem i zespołem Aspergera rozwiązania VR nie były stosowane. Technologia VR wykorzystywana jest natomiast w innych krajach, np. w Wielkiej Brytanii, gdzie zostały opracowane pakiety dla nauczycieli i uczniów neurotypowych w celu dania im narzędzi do przygotowania się do przyjęcia w klasie/szkole ucznia z ZA w ramach edukacji włączającej.

Wykorzystanie VR w komunikacji społecznej (z pracodawcami) oraz w aktywizacji społeczno-zawodowej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będzie pierwszym tego typu eksperymentalnym zastosowaniem VR w Polsce.

Czytaj więcej: Wirtualny świat - realne wsparcie. Aktywizacja zawodowa osób ze spektrum autyzmu.

Fundacja SYNAPSIS, w partnerstwie ze stowarzyszeniem Latvijas Autisma Apvienība z Łotwy oraz AS Mentoring Ltd ze Zjednoczonego Królestwa, realizuje projekt "Train the Trainers- Edukacja dla włączenia społecznego i zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)".

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych.

Termin realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018 r.

Czytaj więcej: Train the Trainers- Edukacja dla włączenia społecznego i zawodowego osób z zaburzeniami ze...

Fundacja SYNAPSIS realizuje projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem poprzez działania szkoleniowe, zespoły aktywności oraz empowermen” współfinansowany przez m. st. Warszawa.

Termin realizacji 01-10-2016 do 28-12-2016

Czytaj więcej: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem poprzez działania szkoleniowe, zespoły aktywności...

Fundacja SYNAPSIS w okresie od 15 marca do 31 grudnia 2016 roku realizowała projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy pt. "Edukacja obywatelska – kształcenie postaw na rzecz włączenia społecznego".

Jest to propozycja zajęć edukacyjnych i warsztatów interaktywnych, skierowana do uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych.

Naszym celem jest zapoznanie ok. 180 osób – zarówno uczniów jak i nauczycieli z tematyka autyzmu. W ten sposób chcemy przekazać im wiedzę o sposobie funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu.  Zajęcia mają charakter wykładowy i warsztatowy.

Czytaj więcej: Projekt Edukacja obywatelska - kształcenie postaw na rzecz włączenia społecznego

Dzięki dofinansowaniu z programu Erasmus+ Akcja 1, Mobilność kadry edukacji dorosłych, Fundacja SYNAPSIS wysłała 2 pracowników kadry na XI Autism-Europe International Congress do Edynburga.

Kongres odbywał się w dniach: 16-18 września 2016 r.

Czytaj więcej: Kadra Fundacji SYNAPSIS na XI Autism-Europe International Congress

W okresie 1.07.2016 – 31.12.2016 realizujemy projekt współfinansowany ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pt.: „Specjalistyczna pomoc dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem”. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących w województwie mazowieckim.

Drodzy Rodzice, zapraszamy do skorzystania z:
a) poradnictwa terapeutycznego – telefoniczny dyżur specjalisty w piątek, godz. 14.30-15.30
b) środowiskowo-socjalnego – telefoniczny dyżur specjalisty w środę, godz. 15:00-16:00
c) warsztatów – opis, terminy i godziny poniżej.

Czytaj więcej: Specjalistyczna pomoc dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem

Czas realizacji projektu: 1.02.2016-31.12.2016

Głównym celem projektu „Porada- wiedza – wsparcie. Specjalistyczne poradnictwo dla osób z autyzmem i ich otoczenia” współfinansowanego ze środków PFRON jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnym dostępu do bezpłatnej informacji poprzez wsparcie osoby z autyzmem, ich rodzin i otoczenia dzięki specjalistycznemu poradnictwu prowadzonemu poprzez Fundację SYNAPSIS z terenu całej Polski.  Poradnictwo prowadzone jest osobiście, telefonicznie oraz mailowo.

Czytaj więcej: Porada – wiedza – wsparcie – działania informacyjne i poradnicze na rzecz osób z autyzmem