Odwiedza nas 228 gości oraz 0 użytkowników.

Nagrody i wyróżnienia dla Fundacji SYNAPSIS:
 • Wyróżnienie za plakat z KAMPANII SPOŁECZNEJ „Pomóż nam zrobić krok do normalnego życia" w 1996r. podczas Drugiej Międzynarodowej Wystawy Megaplakatu Niekomercyjnego w Krakowie – 26.08.1997
 • Parasol Szczęścia 1997 Redakcja miesięcznika „Twoje Dziecko" –w kategorii: wyróżnienie dla osób i instytucji, które pracują z dziećmi i dla dzieci robiąc rzeczy dobre, potrzebne i piękne – „Za otwarcie dla dzieci autystycznych wrót do świata ludzi zdrowych." – 29.10.1997
 • Pro Publico Bono – Kapituła Konkursu Pro Publico Bono – Dyplom za Działalność obywatelską i szczególny wkład pracy dla dobra Rzeczypospolitej – 11.11.1999
 • Nagroda m.st. Warszawy z okazji Święta Warszawy. przyznana przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy – 2000
 • III miejsce za działalność w ramach kampanii na rzecz osób dotkniętych autyzmem Fundacja Komunikacji Społecznej - Konkurs Społeczny Program Roku 2001
 • Nagroda Honorowa podczas Europejskiego Filmowego Festiwalu Integrującego „Ty i Ja" Kołobrzeg 2003 organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „KOŁO" – 2003
 • Sukces Roku 2004 – Lider medycyny w Ochronie Zdrowia – wyróżnienie w kategorii: działalność edukacyjno – szkoleniowa - Nagroda wydawnictwa „Termedia"
 • Hotel Sheraton – Dyplom – za wsparcie, lojalność i 10 letnią współpracę oraz istotny wkład w tworzenie marki Sheraton w Polsce
 • Pro Publico Bono – Kapituła Konkursu Pro Publico Bono – Wyróżnienie za program „ Zespół Środowiskowy – efektywna i innowacyjna forma terapii autyzmu dziecięcego. Stworzenie szans na funkcjonowanie dzieci z autyzmem w społeczeństwie"· - 11.11.2006
 • W czasie konferencji prasowej Ministerstwa Gospodarki projekt „Partnerstwo dla Rain Mana" i powstałe w jego ramach przedsiębiorstwo, otrzymał – na poziomie krajowym - Europejską Nagrodę Przedsiębiorczości i jednocześnie został nominowany do nagrody na poziomie europejskim. Inicjatywę do konkursu zgłosił Samorząd Gminy Lesznowola - 09.10.2007
 • Projektu Partnerstwo dla Rain Mana realizowany przez Fundację otrzymał tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka" przyznawany w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2008" przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Statuetka Zarządu PFRON dla Prezesa Michała Wroniszewskiego - 08.10.2009
 • Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego Pro Mazowia - 16.11.2009
 • Wyróżnienie Zasłużony dla Warszawy przyznane przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy – 16.12.20
 • Wyróżnienie w Konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2010 w kategorii Lider Roku 2010 w Ochronie Zdrowia - Działalność Charytatywna. Nagroda wydawnictwa „Termedia"
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego otrzymała Anna Rajner, członek Zarządu Fundacji – 4.06.2011