Odwiedza nas 133 gości oraz 0 użytkowników.

Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji SYNAPSIS w Warszawie realizuje program dydaktyczno-wychowawczy oraz intensywne działania terapeutyczne. Ich podstawowym celem jest doprowadzenie do takiej poprawy stanu dziecka z autyzmem, aby mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z minimalnym wsparciem funkcjonować w szeroko rozumianym środowisku społecznym. Maluchy w przedszkolu objęte są całościową i komplementarną terapią stymulacyjno-rozwojową, a codzienne zajęcia indywidualne i grupowe pozwalają im na doświadczenie własnych możliwości i potrzeb. Podczas typowych aktywności przedszkolnych, takich jak zabawy tematyczne, zabawy plastyczne czy zabawy ruchowe, dzieci uczą się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, skutecznej komunikacji oraz poznają obowiązujące w grupie zasady i normy. Zabawa w grupie zachęca je do współpracy z innymi, a tym samym jest okazją do rozwijania kompetencji społecznych.

Wyjątkowość Przedszkola Fundacji SYNAPSIS polega na tym, iż jest to pierwsza w województwie mazowieckim placówka dydaktyczno-wychowawcza prowadząca intensywny program terapeutyczny dla dzieci z autyzmem w wieku od 2,5 do 6 lat (w przypadku, gdy dziecko uzyska odroczenie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do 8 roku życia). Realizowane programy terapii są opracowywane indywidualnie dla każdego dziecka, uwzględniając jego potrzeby oraz poziom głębokości zaburzeń autystycznych.

Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji SYNAPSIS
ul. Siemieńskiego 21
02-106 Warszawa
tel. (+48) 512 345 210
przedszkole@synapsis.org.pl
www.przedszkolesynapsis.pl

Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem oraz ich rodzin SYNAPSIS (Ambulatoryjny Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny) prowadzi diagnozę, terapię i rehabilitację osób z autyzmem oraz szkolenia dla rodziców, opiekunów, wolontariuszy i profesjonalistów. Jednym z jego głównych celów jest wypracowywanie modelowych rozwiązań w zakresie terapii autyzmu. Korzysta z nich wiele organizacji pozarządowych i placówek publicznych w całym kraju. Realizowanych jest w nim także wiele projektów i kampanii, których celem jest poprawa jakości życia osób z autyzmem.

Diagnoza - Ośrodek prowadzi diagnozę dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jest jedyną w Polsce placówką prowadzącą systematyczną diagnozę dzieci przed 2 rokiem życia. Rocznie wykonywanych jest w nim blisko 200 diagnoz.

Terapia - wypracowane przez Ośrodek podejście do terapii autyzmu cechuje interdyscyplinarność i kompleksowość. Wynika to z przekonania, iż jedynie łącząc oddziaływania medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rehabilitacyjne, logopedyczne i socjalne w jednym procesie postępowania terapeutycznego, można pomóc dziecku autystycznemu i jego rodzinie. Pod opieką Ośrodka jest obecnie 300 osób z autyzmem i ich rodzin.

Pomoc rodzinie - Ośrodek prowadzi także różnorodne działania skierowane bezpośrednio do rodziny i do jej otoczenia zewnętrznego, m.in. organizuje grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne dla rodziców i zdrowego rodzeństwa, pomaga w pozyskiwaniu i szkoleniu wolontariuszy oraz w uzyskiwaniu należnego wsparcia z pomocy społecznej.

Szkolenia - prowadzone w Ośrodku szkolenia dla rodziców, opiekunów, wolontariuszy i profesjonalistów mają na celu propagowanie podstawowej i rzetelnej wiedzy o autyzmie, przybliżenie spo­sobu odbierania świata przez osoby z autyzmem – jak czują  i myślą oraz jak można im pomóc. W ciągu roku w szkole­niach uczestniczy ponad 300 osób z całej Polski.

Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem oraz ich Rodzin Fundacji SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel./fax: (+48 22) 825 87 42
osrodek@synapsis.org.pl

Fundacja SYNAPSIS powołała Ośrodek Dom i Praca w odpowiedzi na problem wykluczenia dorosłych osób z autyzmem z życia społecznego, braku miejsc pracy i rehabilitacji. Na początku powstała Pracownia Rzeczy Różnych, dając miejsce pracy 24 osobom z autyzmem. Później swoją działalność rozpoczął dom mieszkalny. Naszym celem było stworzenie domu, z którego codziennie można pójść do pracy i wrócić do niego z radością.

Ośrodek "Dom i Praca"
ul. Jasna 36A
05-506 Lesznowola, Wilcza Góra
tel. (+48 22) 736 28 00
biuro@rzeczyrozne.pl
www.pracowniasynapsis.pl

W Ośrodku Informacyjno-Prawnym udzielane są bezpłatne porady prawno-obywatelskie, pedagogiczno-socjalne, psychologiczno-terapeutyczne oraz parent to parent.

Ośrodek Informacyjno-Prawny
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel (+48 22) 825 01 34
poradnictwo@synapsis.org.pl
www.synapsis.org.pl

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli SYNAPSIS (NPDN SYNAPSIS), działa od 1999 roku. Zespół trenerów stanowią doświadczeni terapeuci zatrudnieni w naszej Fundacji prowadzący terapię i edukację dzieci, aktywizację zawodową osób dorosłych z autyzmem, konsultacje dla rodzin, a także organizacji wspierających osoby z autyzmem. Większość z nich posiada kilkunastoletnie i dwudziestokilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Szkolenia w ramach Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli SYNAPSIS kierowane są do pracowników oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno- pedagogicznych).

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające uczestniczenie w szkoleniu wystawiane przez NPDN SYNAPSIS.

Oferta NPDN SYNAPSIS jest przygotowana i udostępniona uczestnikom w postaci schodkowego modelu nabywania wiedzy. Udział w szkoleniach specjalistycznych wymaga ukończenia szkoleń podstawowych (link: warunki/ regulamin uczestnictwa).

NPDN SYNAPSIS znajduje się w wykazie placówek doskonalenia nauczycieli Kuratorium Oświaty.

Szkolenia prowadzone są z zakresu:

  • terapii i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) na poziomie podstawowym i specjalistycznym, pomocy rodzinie osób z autyzmem i wspierania otoczenia społecznego osób z autyzmem.
  • aktywizacji zawodowej osób dorosłych ze spektrum autyzmu.
  • pomocy rodzinie osób z autyzmem i wspierania otoczenia społecznego osób ze spektrum autyzmu.

Za jakość prowadzonych szkoleń odpowiada Rada d.s. Szkoleń Fundacji SYNAPSIS. W skład Rady wchodzą wybrani przedstawiciele zespołu terapeutycznego Fundacji: Urszula Gałka, Joanna Grochowska, Ewa Pęczkowska, Maria Ratajczak, Łucja Sokorska-Maj, Renata Werpachowska, Maria Wroniszewska.

Oferta szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS:

http://www.synapsis.org.pl/oferta/szkolenia

NPDN SYNAPSIS przygotowała zestawienie literatury, która może być przydatna dla profesjonalistów, w tym nauczycieli i terapeutów w pracy z podopiecznymi, na stronie:

http://badabada.pl/pro/bibliografia

Dostępne są również publikacje naukowe, którymi współautorami są członkowie Zespołu Trenerów.

http://badabada.pl/pro/publikacje-naukowe 

Lista publikacji wraz z linkami do pobrania niektórych pozycji na stronie: http://www.synapsis.org.pl/oferta/publikacje/wydawnictwo-synapsis

Gotowe scenariusze zajęć celem, których jest budowanie świadomości na temat autyzmu w szkołach oraz uwrażliwienie uczniów na odmienność osób z autyzmem:

http://www.synapsis.org.pl/kampanie-akcje/poznaj-marie

Poradnik dla nauczycieli, dzięki któremu pedagodzy dowiedzą się jacy są i jak funkcjonują uczniowie z autyzmem, co oznacza indywidualne podejście, jak dostosować metody pracy do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak oceniać ich wiedzę:

http://www.synapsis.org.pl/zycie-z-autyzmem/poradnik-dla-nauczycieli

Linki mogące być niezwykle użyteczne w pracy nauczycieli przedszkolnych.

http://badabada.pl/dla-rodzicow

http://badabada.pl/dla-rodzicow/organizacja-przestrzeni-czasu

http://badabada.pl/dla-rodzicow/pomoce-terapeutyczne