Odwiedza nas 182 gości oraz 0 użytkowników.

Trudności związane z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym: z autyzmem i zespołem Aspergera, dotykają wszystkich sfer życia dziecka. Dotyczą one przede wszystkim nawiązywania i podtrzymywania relacji i interakcji społecznych, komunikowania się, a także specyficznych reakcji i zachowań. Jak najwcześniejsza diagnoza jest kluczowa dla dalszego pomyślnego rozwoju dziecka. Wcześnie rozpoczęta terapia pozwala dzieciom od najmłodszych lat nabywać niezbędne kompetencje społeczne, uczyć się odpowiedniego zachowania i reagowania oraz radzenia sobie z emocjami.

Zdarza się jednak, że występujące objawy nie są w pełni jasne i widoczne dla diagnosty w specyficznych warunkach badania gabinetowego, gdy dziecko jest w indywidualnym kontakcie z dorosłym. W takich sytuacjach czasami niemożliwe jest jednoznaczne postawienie rozpoznania. Często tym, co skłania rodziców do wizyty u psychologa i przeprowadzenia diagnozy pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju są relacje dziecka z grupą rówieśniczą, ponieważ tam właśnie pojawiają się największe trudności.

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-15 r.ż. w trakcie procesu diagnostycznego na cykl trzech spotkań w grupie terapeutycznej, celem obserwacji ich funkcjonowania w interakcji z rówieśnikami. Po cyklu obserwacji wystawiamy krótką opinię, która może być znaczącą pomocą w procesie diagnostycznym. Grupy terapeutyczne prowadzone są przez osoby doświadczone zarówno w pracy terapeutycznej, jak i w diagnozie dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju. W celu skierowania dziecka do odpowiednio dobranej grupy zapraszamy wcześniej na jedno spotkanie indywidualne.

Proponowany cykl trzech obserwacji nie jest sam w sobie procesem diagnozy nozologicznej. Do postawienia dziecku ostatecznego rozpoznania konieczna jest konsultacja z lekarzem psychiatrą, czego powyższa oferta nie zawiera. Wystawiana przez nas opinia po trzech obserwacjach grupowych może być cenną wskazówką dla lekarza w prowadzonym przez niego procesie diagnostycznym.

Uwaga: Przed pierwszym spotkaniem niezbędne będzie dostarczenie podstawowych informacji o dziecku (w rozmowie telefonicznej z terapeutą). Dzieci będą kierowane do grup odpowiadających wiekiem i ogólnym poziomem funkcjonowania wg podanych informacji. W przypadku braku miejsca w grupie adekwatnej dla Państwa dziecka – zostaną Państwo poinformowani o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wstępna konsultacja indywidualna
Czas trwania: ok. 1h

Cykl 3 obserwacji w grupie terapeutycznej
Czas trwania zajęć: 1-1,5h (zależnie od grupy)

Koszt: 250zł (pakiet spotkań + opinia)

Kontakt: fundacja@synapsis.org.pl

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fundacji SYNAPSIS wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom uruchomiła możliwość wykonywania odpłatnych badań testowych dzieciom, młodzieży i dorosłym z zaburzeniami spektrum autyzmu oraz innymi problemami rozwojowymi.

Testy wykonują psychologowie Fundacji SYNAPSIS z wieloletnim doświadczeniem w diagnozie oraz terapii osób ze spektrum autyzmu. Oferujemy realizację badań testowych: Leiter, WISC-R, WAIS, Test Matryc Ravena, IDS, DSR, Frostig, Bender-Koppitz, Testy neuropsychologiczne, PEP-R.

Ceny badań testami zawierają: rozmowę telefoniczną z rodzicami, badanie testem, interpretację wyników, spotkanie z rodzicami po badaniu w celu omówienia wyników. Poniżej przedstawiamy nazwy wykonywanych testów, czas realizacji testu oraz koszt wykonania testu (płatność gotówką).

Wykonaniowa Skala Leitera / do 2,5 godz. / 250 zł
Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci - Wersja Zmodyfikowana - WISC-R / 3 – 3,5 godz. / 300 - 350 zł
Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych - Wersja Zrewidowana - WAIS-R / 3 – 3,5 godz. / 300 - 350 zł
Test Matryc Ravena / do 2,5 godz. / 250 zł
Skala Inteligencji i Rozwoju IDS / 3 – 4 godz. / 300 - 400 zł
Dziecięca Skala Rozwojowa DSR / 3 – 3,5 godz. / 300 - 350 zł
Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej Frostig / 2 godz. / 200 zł
Test Bender-Koppitz / 2 godz. / 200 zł
Testy neuropsychologiczne / 3 godz. (czas ustalany indywidualnie) / od 300 zł
Profil Psychoedukacyjny wersja poprawiona PEP-R / 3 – 4 godz. / 300 - 400 zł
Opinia psychologiczna po badaniu / 150 zł

Jeżeli nie wiecie Państwo, jaki test jest najbardziej odpowiedni, nasz psycholog ustali to podczas rozmowy telefonicznej.

Kontakt: fundacja@synapsis.org.pl