Odwiedza nas 343 gości oraz 0 użytkowników.

Zuzanna Domasiewcz – psycholog, pedagog, doktor nauk społecznych. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) oraz ich rodzinami od 2002 roku. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących narzędzi diagnostycznych, wczesnej interwencji oraz metod terapii zaburzeń rozwoju u dzieci (m.in. ADOS-2, ESDM, TEACCH, INSITE, ABA, Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom Fundacji SYNAPSIS). Odbyła dwuletni staż w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS oraz staż w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS”, zatrudniającym dorosłe osoby z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyła dwuletnie szkolenie trenerskie zorganizowane przez Centrum TROP, posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i staży dla rodziców, profesjonalistów i wolontariuszy oraz kursów dla studentów.

Od 2008 roku jest członkiem zespołu trenerów Fundacji SYNAPSIS, współautorką szkolenia dotyczącego diagnozowania małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Uczestniczy również w rozwijaniu i prowadzeniu szkoleń dotyczących zagadnień terapii i edukacji osób z autyzmem. Bierze aktywny udział w projektach naukowych prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Pomysłodawczyni i współorganizatorka II ogólnopolskiej konferencji  „Badabada” Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu Fundacji SYNAPSIS w 2018 roku, której celem było przedstawienie najnowszych wyników badań dotyczących wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz polskich wersji narzędzi przeznaczonych do identyfikowania dzieci z problemami rozwojowymi. Autorka publikacji dotyczących przede wszystkim sytuacji rodziców dzieci z ASD.