Odwiedza nas 211 gości oraz 0 użytkowników.

Aleksandra Duszczyk – pedagog specjalny, arteterapeuta. Ukończyła dwuletni staż terapeutyczny prowadzony przez Fundację SYNAPSIS,  studia podyplomowe – Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa oraz liczne szkolenia i kursy  z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in.:  III modułowego szkolenia z zakresu rozwijania komunikacji u dzieci z ASD.                                            

Od 10 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą) prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe, w diadach, należy również do zespołu diagnostycznego, prowadzi diagnozy nozologiczne oraz funkcjonalne, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum. Od 2 lat należy do zespołu trenerów, prowadzi szkolenia, warsztaty i staż terapeutyczny. Prowadzi zajęcia terapeutyczne nastawione na rozwijanie komunikowania się  z wykorzystaniem  AAC. Współprowadzi III modułowe szkolenie: „Jak wspomagać dzieci z autyzmem w funkcjonalnej komunikacji?”