Odwiedza nas 135 gości oraz 0 użytkowników.

Urszula Gałka – psycholog, terapeuta, szkoleniowiec. Ukończyła liczne szkolenia, kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, szkolenia w stosowaniu testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych dla dzieci z ASD, programy wspierania rodzin. Jest współautorką i realizatorem koncepcji programowej dwuletniego Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom, rocznego Szkolenia Bazowego w ramach projektu Autyzm - Akademia dla NGO’s, realizowanych przez Fundację SYNAPSIS. Uczestniczyła w opracowaniu szkoleń z zakresu terapii i edukacji osób z ASD, diagnozy funkcjonalnej oraz tworzenia pozytywnych strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, rekomendowanych dla rodziców, profesjonalistów oraz stażystów.

Od 29 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi), należy do zespołu diagnostycznego Fundacji SYNAPSIS. Prowadzi diagnozy nozologiczne, psychologiczne, funkcjonalne, wizyty konsultacyjne, zajęcia indywidualne oraz grupy psychoedukacyjne dla rodziców, dotyczące problemów wychowawczych.

Od 2004r. prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje związane z tematyką zaburzeń ze spektrum autyzmu. Specjalizuje się w diagnozie nozologicznej, funkcjonalnej oraz w tematyce trudnych zachowań. Prowadzi konsultacje oraz poradnictwo dla rodziców dzieci i młodzieży z ASD.

Jest członkiem Rady Szkoleniowej Fundacji SYNAPSIS.