Odwiedza nas 144 gości oraz 0 użytkowników.

Joanna Grochowska – psycholog, wiceprezes zarządu Fundacji SYNAPSIS, konsultant Psychologii Klinicznej Dziecka PTP. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu wspierania terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń w zakresie terapii i edukacji osób z autyzmem, rozwoju funkcjonalnej komunikacji. Od 27 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach, należy do zespołu diagnostycznego (diagnozowanie ASD w pełnym spektrum wiekowym, diagnoza różnicowa), prowadzi grupowe Treningi Umiejętności Społecznych oraz grupy dla rodziców dotyczące problemów wychowawczych, współpracuje z nauczycielami i specjalistami. Prowadzi szkolenia, konferencje, treningi i superwizje związane z tematyką ASD