Odwiedza nas 220 gości oraz 0 użytkowników.

Marta Jakubowska - pedagog ogólny i specjalny, terapeutka. Od 6 lat pełni funkcję dyrektora Przedszkola Fundacji SYNAPSIS.

Ukończyła dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom oraz dwuletni staż terapeutyczny prowadzone przez Fundację SYNAPSIS, dwuletnie szkolenie z zakresu terapii rodzin w nurcie systemowym, liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Specjalizuje się we wsparciu rodzin oraz prowadzeniu TUS dla osób z ZA i autyzmem.

Przygotowywała wykłady i warsztaty do rocznego szkolenia: Autyzm. Małe dziecko - duża sprawa.

Od 16 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) prowadząc zajęcia grupowe, w diadach, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum autyzmu. Należała również do zespołu diagnostycznego, prowadziła diagnozy nozologiczne oraz funkcjonalne. Od 13 lat należy do zespołu trenerów, prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konferencje.