Odwiedza nas 125 gości oraz 0 użytkowników.

Angelika Łasocha – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta AAC, pełniła funkcję kierownika terapeutycznego Pracowni SYNAPSIS. Ukończyła liczne szkolenia, staże i uczestniczyła w konferencjach dotyczących wspierania terapii osób z autyzmem, funkcjonalnej komunikacji, ich tożsamości oraz psychoedukacji, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń w zakresie terapii i edukacji osób z autyzmem, III modułowego szkolenia z zakresu rozwijania komunikacji u dzieci.

Od 15 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach, terapię AAC, aktywizację zawodową, pracuje z rodzinami osób z ASD, prowadzi superwizje w obszarze pracy z osobami ze spektrum, wprowadzania AAC oraz organizacji pracy placówek.

Należy również do zespołu diagnostycznego. Od 13 lat należy do Zespołu Trenerów.