Odwiedza nas 386 gości oraz 0 użytkowników.

Ewa Pęczkowska - psycholog , kieruje programem szkoleń, koordynuje ewaluacje i zmiany treści oferowanych szkoleń. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym dwuletnie Studium Pomocy Osobom Autystycznym i ich Rodzinom prowadzone przez Fundację SYNAPSIS. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in.: Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Była kierownikiem organizacyjnym i merytorycznym rocznego szkolenia: Autyzm. Małe dziecko – duża sprawa.

Od 25 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) oraz ich rodzicami prowadząc konsultacje, zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach. Należy również do zespołu diagnostycznego. Prowadzi diagnozy nozologiczne oraz funkcjonalne.

Od 21 lat należy do zespołu trenerów. Prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje z zakresu problematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu.