Odwiedza nas 124 gości oraz 0 użytkowników.

Maria Ratajczak – terapeuta, członek zarządu Fundacji SYNAPSIS.

Współtworzyła: dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom, Roczne szkolenie
z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem oraz dwuletni staż terapeutyczny prowadzone przez Fundację SYNAPSIS. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in.: szkolenia z metody Carole Sutton oraz szkolenia: Trudne zachowania osób z autyzmem – model pracy w oparciu
o pozytywne, nieawersyjne strategie.

Od 25 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe, należy również do zespołu diagnostycznego, prowadzi diagnozy nozologiczne, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum. Od 25 lat należy do zespołu trenerów, prowadzi szkolenia i warsztaty.