Odwiedza nas 305 gości oraz 0 użytkowników.

Anna Szostak – psycholog, terapeuta, mgr Uniwersytetu SWPS w Warszawie i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od 2001 roku prowadzi terapię indywidualną i grupową z młodzieżą i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu, przeprowadza diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu młodzieży i osób dorosłych. Udziela konsultacji dla rodziców i nauczycieli, prowadzi szkolenia w zakresie wiedzy na temat autyzmu. Posiada ponad trzyletnie doświadczenia pracy, jako psycholog szkolny w szkole dla uczniów z trudnościami w uczeniu się. Superwizor metody VIT (Wideotrening Komunikacji), uczestniczka kilku wizyt studyjnych w europejskich ośrodkach wspierających dorosłe osoby ze spektrum autyzmu. Ukończyła szkolenie drugiego stopnia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR).