Odwiedza nas 162 gości oraz 0 użytkowników.

Olga Świeża – pedagog specjalny, tyflopedagog. Ukończyła dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom, liczne szkolenia i staże oraz uczestniczyła w konferencjach dotyczących wspierania terapii osób z autyzmem ich tożsamości oraz psychoedukacji, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych.

Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń w zakresie terapii i edukacji osób z autyzmem, rozwoju funkcjonalnej komunikacji, szkolenia dla stażystów. Zajmowała się koordynacją merytoryczną projektów: środowiskowego wsparcia terapeutycznego małych dzieci ze spektrum autyzmu oraz diagnozowania i terapii dzieci z dysfunkcją wzroku.

Od 23 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach, należy również do zespołu diagnostycznego. Specjalizuje się w pracy z osobami z niepełnosprawnością wieloraką. Prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje z zakresu ASD.