Odwiedza nas 254 gości oraz 0 użytkowników.

Renata Werpachowska – mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, psycholog, hipoterapeuta, ukończyła  studia podyplomowe nauczycielskie i studia podyplomowe z ”Porozumienie bez przemocy wg Marschalla B. Rosenberga”.   Ukończyła liczne szkolenia i kursy  z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in. Dwuletniego Studium Pomocy Osobom Autystycznym i ich Rodzinom prowadzone przez Fundację SYNAPSIS, szkolenia dla pracowników bibliotek, szkoleń dotyczących pracy z osobami dorosłym.                                                                

Od 26 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) ma doświadczenie w pracy indywidualnej, grupowej, pracy z rodzina i otoczeniem osób z autyzmem. Od 2012 roku wspiera merytorycznie projekty dotyczące  mieszkalnictwa wspomaganego,  włączenia społecznego i zawodowego dorosłych osób z Autyzmem. Od 24 lat należy do zespołu trenerów. Prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje z zakresu problematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu i występuje na konferencjach .