Odwiedza nas 354 gości oraz 0 użytkowników.

Urszula Wójcik – psycholog. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób ze spektrum autyzmu (m.in. z zakresu TEACCH, AAC, SI) oraz wsparcia ich rodzin.

Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu. M.in. była członkiem zespołu opracowującego roczne szkolenie „Autyzm. Małe dziecko-duża sprawa” oraz dwuletnie Studium Pomocy Osobom Autystycznym i ich Rodzinom prowadzone przez Fundację SYNAPSIS.

Od 24 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) oraz ich rodzinami. Prowadzi zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach oraz konsultacje dla rodziców i profesjonalistów pracujących z osobami z ASD. Należy również do zespołu diagnostycznego.

Od 22 lat jest członkiem zespołu trenerów. Prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje.