Odwiedza nas 261 gości oraz 0 użytkowników.

Michał Wroniszewski – specjalista psychiatra. Współfundator Fundacji SYNAPSIS w 1989 r., od 1994r. Prezes Fundacji. Ukończył liczne szkolenia i staże z zakresu wspierania terapii osób z autyzmem, ich tożsamości oraz psychoedukacji, wspierania rodzin dzieci z autyzmem, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych.

Był inicjatorem Studium Pomocy Osobom z Autyzmem i Ich Rodzinom. Kierował opracowaniem koncepcji i realizacją trzyletniego projektu „Autyzm Akademia” – kompleksowych szkoleń z zakresu aktywizacji zawodowej dorosłych osób z ASD. W projekcie wzięło udział 1059 osób z 17 organizacji z całej Polski.

Uczestniczył w opracowywaniu szkoleń w zakresie diagnostyki, terapii i edukacji osób z autyzmem, rozwoju funkcjonalnej komunikacji. Współorganizował liczne konferencje z zakresu wspierania rozwoju, terapii, edukacji i tożsamości osób ze spektrum autyzmu. Długoletni trener i superwizor treningów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od ponad 30 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, w ramach wizyt diagnostycznych oraz konsultacyjnych.