Odwiedza nas 235 gości oraz 0 użytkowników.

Anita Kowalik - psycholog, pedagog, terapeuta ręki, pełniła funkcje koordynatora i trenera stażu terapeutycznego w przedszkolu, pełniła funkcje dyrektora Pierwszego Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Fundacji SYNAPSIS. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wspomagania dzieci z problemami rozwojowymi oraz Zarządzania placówką oświatową. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu wspierania terapii osób z autyzmem, rozwijania funkcjonalnej komunikacji, tożsamości oraz wspierania rodzin dzieci z autyzmem, psychoedukacji, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych. Od 11 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu korzystając z dorobku różnych nurtów psychologicznych, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach, prowadzi diagnozy funkcjonalne dzieci, tworzy indywidualne programy terapeutyczne, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum. Współtworzyła szkolenia w ramach stażu realizowanego w Przedszkolu Fundacji SYNAPSIS. Od 4 lat należy do Zespołu Trenerów.