Odwiedza nas 293 gości oraz 0 użytkowników.

Krzysztof Rataj – pedagog specjalny , trener pracy, kieruje zespołem terapeutycznym zatrudnionym w Zakładzie Aktywności Zawodowej Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS. Ukończył liczne szkolenia i kursy z zakresu terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wprowadzania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Uczestniczył w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in.: trzymodułowego szkolenia zaawansowanego dotyczącego kształcenia kadr profesjonalistów do pracy z osobami z autyzmem w ramach projektu „Train the Trainers – Edukacja dla włączenia społecznego i zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)”.

Od 8 lat pracuje z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzicami prowadząc konsultacje, zajęcia indywidualne i grupowe. Od marca 2017 roku pełni funkcję kierownika zespołu merytorycznego w Zakładzie Aktywności Zawodowej Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS.