Odwiedza nas 116 gości oraz 0 użytkowników.

Uwaga! Zapisy na terapię możliwe są poprzez:

- wysłanie e-maila na adres: diagnozy_dorosli@synapsis.org.pl

- telefonicznie pod numerem 505 696 388 (wyłącznie we wtorki w godzinach 12:00-14:00)

 

Działania terapeutyczne dla osób z ASD powyżej 16. roku życia

1. Spotkanie pierwsze kontraktowe – rozmowa wstępna w celu określenia potrzeb osoby i doboru propozycji wsparcia; prowadzi psycholog

50 min. - 110 zł.

2. Psychoterapia

Psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym to cotygodniowe spotkania z wykwalifikowanym psychoterapeutą. Nastawione są na zmiany w obszarze problemów pacjenta. Mogą dotyczyć przeżyć emocjonalnych, życiowych doświadczeń, planów na przyszłość, itp. Dedykowana jest przede wszystkim osobom, które doświadczają trudności w sferze psychicznej: lękowych, depresyjnych, obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń traumatycznych, itp.

Częstotliwość spotkań: 1x w tygodniu 

Odpłatność: 80zł/spotkanie

Kontrakt zawierany jest indywidualnie podczas pierwszych spotkań.

 

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie osoby w czasie zajęć jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł

3. Psychoedukacja

Spotkania nastawione są na psychoedukację dotyczącą podniesienia świadomości i zrozumienia własnych możliwości i ograniczeń i zgodnie z potrzebami konkretnej osoby mogą służyć m.in.:

  • pogłębieniu wiedzy na temat Zespołu Aspergera,
  • lepszemu zrozumieniu własnej diagnozy,
  • kształtowaniu proaktywnej postawy względem wyzwań codzienności,
  • wypracowywaniu strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  • podnoszenia kompetencji komunikacyjnych niezbędnych do budowania pozytywnych relacji z innymi osobami,
  • treningowi zarządzania czasem,
  • pracy nad lepszym rozumieniem i wyrażaniem emocji,

Spotkania mogą odbywać się w trybie:

1 raz w miesiącu (110 zł – 45-50 min.)

2 razy w miesiącu (90 zł – 45-50min.)

4 razy w miesiącu (80 zł – 45-50 min).

Kontrakt zawierany jest indywidualnie podczas pierwszych spotkań

Uwaga! Wydanie pisemnej opinii opisującej funkcjonowanie osoby w czasie zajęć jest dodatkowo płatne. Cena 150 zł