Odwiedza nas 167 gości oraz 0 użytkowników.

Jak sprawdzać wiedzę ucznia z autyzmem? Oto kilka wskazówek:

 • zrób sprawdzian dostosowany do konkretnego dziecka;
 • weź pod uwagę funkcjonowanie dziecka, jego orientacyjne zdolności intelektualne, jego poziom i sposób komunikowania się, jego umiejętności koncentracji;
 • pamiętaj, co w danej sytuacji rzeczywiście sprawdzasz – czy umiejętność pisania sprawdzianu czy wiedzę;
 • wykorzystaj formę testową, nie opisową;
 • ułóż test z wykorzystaniem materiałów i treści wizualnych, obrazkowych;
 • jeśli potrzeba zadaj dodatkowe pytania i/lub pytania pomocnicze;
 • przygotuj sprawdzian pisemny, nie ustny;
 • przeznacz na sprawdzian i ewaluację osoby z autyzmem dużo czasu;
 • nie pospieszaj dziecka;
 • część umiejętności sprawdź w innej sytuacji;
 • bądź przychylny dziecku;
 • nie wyręczaj dziecka – to pozwoli rzetelnie ocenić jego zdolności;
 • zastosuj odpowiednią motywację i gratyfikację za wykonanie pracy.