Odwiedza nas 140 gości oraz 0 użytkowników.

Czy dom to jedyna przestrzeń, w której dziecko może zaistnieć w wolnym czasie? Może warto wyjść z nim z domu, pokazać mu coś nowego i sprawdzić, jak to wpłynie na jego funkcjonowanie? A dlaczego nie wybrać się na wycieczkę do biblioteki?

Przyjazna przestrzeń, jasne zasady

To bardzo dobra przestrzeń dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Biblioteka jest miejscem publicznym i panują tam jasno określone zasady społeczne. Dzieci z autyzmem czy zespołem Aspergera największe trudności mają właśnie z funkcjonowaniem społecznym, a biblioteka stwarza im bardzo dobre warunki do ćwiczenia potrzebnych do tego umiejętności. Motywacją do wizyty w bibliotece może być możliwość wypożyczenia ciekawej książki (ciekawej również w sensie graficznym – dziecko może oglądać ulubione postacie czy zwierzęta), filmu czy audiobooka. Może to być okazja do skorzystania na miejscu z Internetu lub zagrania w ulubioną grę komputerową. Biblioteka daje dziecku możliwość nawiązania kontaktu z bibliotekarzem – dziecko musi podejść, zapytać czy poprosić za pomocą narzędzia do komunikacji, czy tekstu na kartce, bibliotekarza o pomoc. Scenki związane z wypożyczeniem ksiązki rodzic może wcześniej przećwiczyć z dzieckiem w domu.

Czytaj więcej: Dziecko w bibliotece - wskazówki dla rodzica

Biblioteki publiczne w Polsce zaczynają funkcjonować inaczej w odbiorze społecznym.

To już jest nie tylko miejsce, gdzie wypożycza się książki. Oferta dla czytelników obejmuje również coraz więcej multimediów takich, jak filmy, audiobooki, utwory muzyczne. Można korzystać z czytelni na miejscu. Biblioteki zapewniają dostęp do czasopism, zasobów internetowych, często również do oprogramowania.

Czytaj więcej: Biblioteka oczami osoby z zespołem Aspergera

Osoby z autyzmem i zespołem Aspergera mają wiele różnych problemów, które utrudniają im ich codzienne funkcjonowanie.

Trudności te dotyczą komunikacji z innymi osobami, relacji społecznych i funkcjonowania poznawczego związanego między innymi z postrzeganiem otaczającego je świata. Dużym problemem, dla osób ze spektrum autyzmu, jest również samodzielna organizacja czasu wolnego. Biblioteki mogą stanowić atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera, ale trzeba pamiętać o tym, że każda z osób ze spektrum autyzmu jest indywidualnością i może potrzebować mniejszego lub większego wsparcia podczas wizyty w bibliotece.

Czytaj więcej: Osoba z autyzmem w przestrzeni biblioteki

W Polsce coraz częściej można zaobserwować przykłady projektów i akcji, których celem jest zwiększenie dostępności do przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych.

Oprócz likwidacji barier architektonicznych, przygotowywane są specjalne oferty programowe skierowane dla danej grupy osób niepełnosprawnych. Opracowywane są liczne rozwiązania przydatne osobom z niepełnosprawnością ruchową bądź dysfunkcją wzroku czy słuchu. Większość udogodnień wprowadzanych jest stopniowo, co jest to związane z możliwościami finansowymi danej instytucji. Wszystko po to, aby przeciwdziałać wykluczaniu z życia społecznego osób ze względu na ich niepełnosprawność. W krajach zachodnich od wielu lat rozwijana jest idea miejsc przyjaznych dla osób z autyzmem (ang. autism friendly spaces).

Czytaj więcej: Biblioteka jako przestrzeń przyjazna

Bibliotekarzu zastanawiasz się jak zorganizować pierwszą wizytę osób z autyzmem w Twojej placówce. Przygotowaliśmy kilka pomysłów i wskazówek, które pozwolą Ci się przygotować do tego spotkania.

Nasz scenariusz możesz wykorzystać zarówno podczas spotkań indywidualnych, jak i w trakcie warsztatów grupowych. Oczywiście w zależności od wielkości grupy scenariusz ten będzie wymagał pewnych modyfikacji.

Czytaj więcej: Jak przygotować się do pierwszej wizyty

O projekcie "Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem" mającym na celu dostosowanie bibliotek do potrzeb osób z autyzmem, z panią Renatą Werpachowską – terapeutką i opiekunem merytorycznego projektu po stronie Fundacji SYNAPSIS rozmawia Marcyś Kowalik – podopieczny Fundacji SYNAPSIS.

Renata Werpachowska: Czy wiesz coś o projekcie "Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem"?

Marcyś Kowalik: Tak, chodzi o informacje zwrotne dla pracowników bibliotek na temat ułatwień w korzystaniu z bibliotek dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Czytaj więcej: Aspi w bibliotece - wywiad z Renatą Werpachowską